Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak insolvence probíhá?

Průběh insolvence má své zákonitosti. Tento proces se dá nazvat jako řešení úpadku a ten má tři možné scénáře - konkurs, oddlužení a reorganizaci. Každý z těchto scénářů je odlišný. Všechny se ale řídí podle příslušného insolvenčního zákona.

Rádi Vám insolvenci popíšeme!

Průběh insolvence

Jak tedy insolvence probíhá? Insolvence nabízí tři způsoby řešení úpadku. Pro právnické osoby je určen konkurs a reorganizace. U fyzických osob (nepodnikatelů i podnikatelů) probíhá řešení úpadku konkursem či oddlužením.

Oddlužení a více informací na čísle 777 210 149

Řešení úpadku formou oddlužením je možné pro fyzické i právnické osoby. Během oddlužení dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů a uspokojení věřitelů. Oddlužení neboli osobní bankrot dále probíhá dvěma způsoby. Prvním způsobem je zpeněžení majetkové podstaty, kdy dojde k prodeji dlužníkova majetku získaného do doby schválení oddlužení. Z financí získaných prodejem dlužníkova majetku jsou pak následně uspokojeni věřitelé. Druhým způsobem oddlužení (osobního bankrotu) je plnění splátkového kalendáře spojeného se zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník splácí své dluhy věřitelům podle poměru daného výší pohledávek po dobu maximálně 5 lety. Bude-li dlužník po dobu 5 let splácet pravidelnými splátkami své dluhy a splatí-li alespoň minimální % svých závazků, bude mu zbytek dluhů po 5 letech odpuštěn. Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení (osobním bankrotem) může podat pouze dlužník.

Jak insolvence probiha

Konkurz

Během konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a následnému poměrnému uspokojení věřitelů. Nestanoví-li zákon jinak, neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Pro fyzické osoby – nepodnikatele je pak možné úpadek řešit i formou nepatrného konkurzu. Nepatrný konkurz se též využívá pro řešení menších konkurzů co do velikosti majetku a počtu věřitelů. Jedná se o efektivnější a rychlejší řízení než při klasickém konkursu.

Reorganizace

Reorganizace je určena pro dlužníky podnikatele, kteří vykázali celkový obrat za poslední účetní období ve výši alespoň sto miliónů korun a kteří zaměstnávají alespoň 100 zaměstnanců. Při reorganizaci dlužník nadále provádí svou podnikatelskou činnost v rámci sestaveného reorganizačního plánu. Jedná se o ozdravení podniku a postupné vypořádání dluhů.

Pokud chcete vědět podrobněji, jak probíhá insolvence, zavolejte nám a naši specialisté Vám to lidsky vysvětlí.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x