Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Průběh insolvence a pomoc s oddlužením

Poradíme Vám, jak se oddlužit. Podání insolvence je účinná pomoc s dluhy. Řešení dluhů insolvencí Vám zastaví vymáhání. Nebudete muset platit žádné další úroky. Insolvence probíhá nejčastěji jednou měsíční splátkou. Ta je nastavena v únosné míře podle možností klienta.

Řešení dluhů

Pomáháme s dluhy | +420 777 210 149

Obraťte se na nás a my Vám poradíme, jak řešit dluhy. Vyřídíme za Vás žádost o insolvenci a popíšeme Vám, jak tento proces probíhá. Podáním insolvenčního návrhu začne běžet ochranná lhůta, při které po Vás nikdo nesmí nic vymáhat a současně se dluhy nenavyšují. Návrh na insolvenci Vám schvaluje krajský soud.

  • Zastavíme růst úroků
  • Pouze jedna měsíční splátka
  • Ukončené vymáhání a stop exekucím
  • Dokonce odpuštění části dluhu

Aktivně Vám pomáháme s dluhy již mnoho let. Když jsme zřídili dluhovou poradnu, měli jsme pouze jeden cíl: Pomáhat každému, kdo řeší dluhy. K naším službám patří vše od podání insolvence přes dluhové poradenství v průběhu insolvence až po úspěšné oddlužení.

Průběh insolvence

Jak tedy insolvence probíhá? Insolvence nabízí tři způsoby řešení úpadku. U fyzických osob (nepodnikatelů i podnikatelů OSVČ) probíhá řešení úpadku konkursem či oddlužením. Insolvence dokonce umí odpustit část dluhů při splnění podmínek.

Průběh insolvence

Oddlužení

Řešení úpadku formou oddlužením je možné pro fyzické i právnické osoby. Během oddlužení dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů a uspokojení věřitelů. Oddlužení neboli osobní bankrot dále probíhá dvěma způsoby. Prvním způsobem je zpeněžení majetkové podstaty, kdy dojde k prodeji dlužníkova majetku získaného do doby schválení oddlužení. Z financí získaných prodejem dlužníkova majetku jsou pak následně uspokojeni věřitelé.

Druhým způsobem oddlužení (osobního bankrotu) je plnění splátkového kalendáře spojeného se zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník splácí své dluhy věřitelům podle poměru daného výší pohledávek po dobu maximálně 5 lety. Bude-li dlužník po dobu 5 let splácet pravidelnými splátkami své dluhy a splatí-li alespoň minimální % svých závazků, bude mu zbytek dluhů po 5 letech odpuštěn. Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení (osobním bankrotem) může podat pouze dlužník.

Jak insolvence probiha

Konkurz

Během konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a následnému poměrnému uspokojení věřitelů. Nestanoví-li zákon jinak, neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Pro fyzické osoby – nepodnikatele je pak možné úpadek řešit i formou nepatrného konkurzu. Nepatrný konkurz se též využívá pro řešení menších konkurzů co do velikosti majetku a počtu věřitelů. Jedná se o efektivnější a rychlejší řízení než při klasickém konkursu.

Reorganizace

Reorganizace je určena pro dlužníky podnikatele, kteří vykázali celkový obrat za poslední účetní období ve výši alespoň sto miliónů korun a kteří zaměstnávají alespoň 100 zaměstnanců. Při průběhu insolvence reorganizací dlužník nadále provádí svou podnikatelskou činnost v rámci sestaveného reorganizačního plánu. Jedná se o ozdravení podniku a postupné vypořádání dluhů.

Pokud chcete vědět podrobněji, jak probíhá insolvence, zavolejte nám a naši specialisté Vám to lidsky vysvětlí.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x