Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení
              OSVČ

Chci žít bez dluhů!

Oddlužení fyzické osoby Vám poskytne výhody, které Vám pomohou s finanční situací. Nežijte ve stálém stresu z exekutora nebo si nenechte prodat majetek v nevýhodné dražbě!

Vyhlásí-li soud insolvenci formou oddlužení (vyhlášením osobního bankrotu) dojde k okamžitému pozastavení všech forem vymáhání dluhů. Exekutor nebude moci zabavovat majetek nebo srážet část z platu pro uspokojení svých pohledávek. Nedobrovolné dražby majetku se Vám zastaví. Od podání návrhu na oddlužení se Vám také nebudou úročit Vaše dluhy. Oddlužení může probíhat dvěma způsoby:

  • Splátkovým kalendářem
  • Zpeněžením majetku

K formě splátkového kalendáře se soud přiklání, když nemáte žádný majetek nebo majetek v zanedbatelné výši. Většinou se jedná o nemovitosti jako o nejvhodnější předmět zpeněžení. Vaše dluhy se sečtou a podle Vašich příjmů se nastaví splátkový kalendář, který může trvat maximálně pět let. Po tuto dobu budete pravidelně splácet měsíční částku, kterou insolvenční správce rozdělí mezi Vaše věřitele. Splátkovým kalendářem můžete zaplatit svým věřitelům alespoň 30 % Vašich dluhů za 5 let. Pokud přesto nejste schopni splnit podmínku 30 %, je zde možnost i pro Vás. Zákon umožňuje oddlužení i pro lidi s nižšími příjmy. Pro přesnější představu využijte kalkulačky na oddlužení. Zbylé dluhy se Vám odpustí. Délka splácení a částka, kterou zaplatíte, záleží na Vašich příjmech. Může se stát, že v době oddlužení nebudete moci pravidelně splácet. Ale to má také řešení. Lze požádat o odklad nebo přerušení.

Zpeněžení majetku se děje zpravidla při vlastnictví nemovitostí. Majetek je v insolvenčním řízení prodán a částka z prodeje je rozdělena mezi Vaše věřitele. Stačí, když prodaný majetek pokryje alespoň 30 % Vašich dluhů.

U obou způsobů je třeba počítat s odměnou insolvenčního správce!

Oddlužení není možné, pokud máte záznam v trestním rejstříku z hospodářské činnosti (krádež, zpronevěra atd.) nebo nejste schopni zaplatit alespoň zákonné minimum z Vašich dluhů. Pokud jste majitelem nemovitosti, je pravděpodobné, že věřitelé budou žádat její zpeněžení. Pokud máte dluhy z podnikání, které dělají značnou část z celkového dluhu, bude se postupovat jak při oddlužení z podnikání.

Oddlužení osob je nejčastějším způsobem oddlužení. Pomáhá předluženým lidem se dostat z téměř neřešitelné situace. Pokud máte problémy s dluhy, obraťte se na nás a my Vám rádi zdarma poradíme a případně zajistíme přihlášení do insolvence. Řešte své finanční problémy s námi.

FC Insolvence - oddlužení fyzických osob lehce

Rychlý kontakt x