Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence podmínky

Před vstupem do insolvence musíte splňovat podmínky, které udává zákon. Pojďme si vyjmenovat nejprve ty základní podmínky pro insolvenci:

 1. Mít dostatečný příjem na splácení nebo mít dárce
 2. Nacházet se v úpadku - mít dva věřitele a závazky alespoň 30 dní po splatnosti
 3. Nesledovat insolvencí nepoctivý záměr
 4. Nemít čerstvý záznam v trestním rejstřík z majetkové trestné činnosti
 5. Nebýt za posledních 10 let v úspěšném oddlužení s odpuštěním části dluhu (pro opakované insolvence)

Tyto podmínky insolvence je nutné splňovat všechny a současně. Pokud potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Pomoc s insolvencí

Podmínky, které přinášejí výhody

Po splnění podmínek je možné dosáhnout na oddlužení formou insolvence, které se někdy také říká osobní bankrot. Jedná se ale o stejný proces se stejným průběhem. V každém případě jsou zde pozitivní podmínky, které může čerpat dlužník žádající o insolvenci:

 • Zastavení exekucí a vymáhání
 • Konec úrokům a penále
 • Jedna měsíční splátka (v případě nemajetnosti)
 • Limit délky splácení
 • Možnost snížení dluhu o nepřihlášené věřitele

Podmínky
       insolvence

Insolvence je zákonem daná forma oddlužení a právě zákon udává její podmínky. Každý rok je povoleno oddlužení desetitisícům občanům České republiky. Tento fakt svědčí o popularitě insolvence u předlužených osob. Maximální délka splácení je určena na dobu 5 let. Lze mít také rychlejší oddlužení. Při splnění podmínek rychlejší insolvence lze uhradit 60 % nebo více procent všem věřitelům za 3 roky. Následně by neuhrazená částky měla být odpuštěna a dlužník by měl být očištěn od dluhů. Pro důchodce je ztrácená doba splácení insolvence automaticky, ale za předpokladu výše uvedených podmínek.

Koho se podmínky insolvence týkají?

Insolvence je vhodná pro fyzické a právnické osoby. Tohoto oddlužení mohou využít také podnikající osoby jako OSVČ nebo třeba manželé společně s jednou měsíční splátkou pro všechny jejich závazky. Je nutné zmínit, že soudy rozhodují u každého případu individuálně. Posuzují právě podmínky a správně zpracovaný návrh na povolení oddlužení. Je důležité doložit všechny potřebné podklady a nezapomenout na seznamy a přílohy. Podmínky insolvence se týkají všech žadatelů bez rozdílu. Je možné žádat o oddlužení i v případě, že nejste občanem ČR. Zjistěte o oddlužení více na našem webu.

Kolik musí být příjem na insolvenci?

Ke splácení insolvence je potřeba dostatečný příjem. Nezabavitelné minimum, tedy částka, kterou Vám stát musí nechat na živobytí se stále zvedá. Příjem musí být dostatečný v případě žádné vyživovací povinnosti se již dnes pohybuje kolem 20 000,- čistého. V případě, že má dlužník nějakou vyživovací povinnost vůči manželce, manželovi či dětem, příjem na insolvenci musí být pro každou vyživovací povinnost vyšší zhruba o 1 500,- měsíčně čistého.

Co je potřeba k insolvenci?

Pro zahájení insolvenčního řízení je potřeba jednak splnit podmínky a dále si připravit potřebné dokumenty ke zpracování přihlášky. Mezi dokumenty, které budete potřebovat k insolvenci patří:

 • Podklady k závazkům - exekuční příkazy, upomínky, smlouvy o úvěru apod.
 • Doklady k příjmům - pracovní smlouva, výplatnice, důchodový výměr apod.
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Kopie občanského průkazu
 • Případně kopie oddacího listu a rodných listů dětí
 • Výpis z katastru nemovitostí, pokud jste vlastníkem nemovitosti či podílu

Podle konkrétní situace je potřeba doložit k insolvenci také další informace, týkající se poměrů dlužníka.

Rychlý kontakt x