Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Co je insolvence? | 777 210 149 | Poradíme Vám

Insolvence je možné řešení dluhové situace. Mezi lidmi se jedná o velmi populární řešení kvůli svým výhodám. Žádat může každý, kdo bude mít o přihlášení zájem a bude splňovat všechny podmínky. Rádi Vám s celým procesem pomůžeme a vysvětlíme Vám, jak insolvence funguje v praxi.

Zajímám se o insolvenci

Insolvence (též insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kteří mají možnost snížit své dluhy a to až o většinové %, tak zároveň věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich pohledávek. Jsou situace, kdy by věřitelé své peníze nedostali zpátky vůbec. Proto i pro ně je tento systém někdy výhodný. Insolvence je možno využívat v ČR od 1.1.2008 a řídí se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V lehce pozměněné formě funguje dodnes. Mezi veřejností jsou používány také tyto termíny:

Pokud se chcete zbavit dluhů, může být insolvence vhodným nástrojem! Tato sekce má informativní charakter a má objasnit otázku: Co je to ta insolvence?

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob ale i podnikatelů může probíhat dvěma způsoby.

Prvním způsobem je řešení úpadku formou oddlužení. Tuto formu mohou využít fyzické osoby, OSVČ i manželé nebo třeba důchodci. V případě oddlužení dojde k úhradě alespoň minimálního % dluhů za dobu maximálně 5 let. Po pěti letech budou pak zbylé závazky dlužníkovi odpuštěny. Návrh na zahájení insolvenčního řízení na sebe může podat pouze dlužník. Ke splacení dluhu může dojít:

  • Prodáním hodnotného majetku (nemovitost, automobil apod.)
  • Insolvence s nastavením splátkového kalendáře

Ke druhému způsobu dochází tehdy, když je návrh podán věřitelem. Insolvence se pak řídí konkursem. Během konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty. Na rozdíl od zpeněžení majetkové podstaty během osobního bankrotu se však závazky dlužníka po ukončení konkursu neodpouští a jsou dále vymahatelné.

Insolvence právnických osob

Insolvence právnických osob především s.r.o. a a.s. je řešena konkursem či reorganizací. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze pro větší právnické osoby. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, naopak jde o ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou podnikatelskou činnost a dle reorganizačního plánu se vypořádává se svými dluhy.

V této sekci jste se dozvěděli, co to je insolvence. Pokud jste nenašli vše, co Vás zajímá, napište nám.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x