Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Co je insolvence?

V této sekci se dozvíte podrobněji, co Vás o insolvencích zajímá. Insolvence je možné řešení dluhové situace. Mezi lidmi je velmi populární, protože má své výhody. O insolvenci může požádat téměř každý. Kdo bude mít o přihlášení zájem a bude splňovat všechny podmínky, tomu rádi zajistíme přihlášení do insolvence.

Chci se zbavit dluhů!

Insolvence (též insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kteří mají možnost snížit své dluhy o většinové %, tak zároveň věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich pohledávek. Jsou situace, kdy by věřitelé své peníze nedostali zpátky vůbec. Proto i pro ně je tento systém někdy výhodný. Insolvence je možno využívat v ČR od 1.1.2008 a řídí se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V lehce pozměněné formě funguje dodnes. Mezi veřejností jsou používány pro insolvenci i tyto termíny:

Pokud se chcete zbavit dluhů, je insolvence vhodným nástrojem! Insolvenci mohou využít fyzické i právnické osoby. Tato sekce má informativní charakter a má objasnit otázku: Co je to ta insolvence?

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob a od 1.1.2014 i podnikatelů může probíhat dvěma způsoby.

Prvním způsobem je řešení úpadku formou oddlužení. Tuto formu mohou využít fyzické osoby, OSVČ i manželé. V případě oddlužení dojde k úhradě alespoň minimálního % dluhů za dobu maximálně 5 let. Po pěti letech budou pak zbylé závazky dlužníkovi odpuštěny. Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení na sebe může podat pouze dlužník. Ke splacení dluhu může dojít:

  • Prodáním majetku
  • Nastavením splátkového kalendáře spojeného se zpeněžením majetkové podstaty

Ke druhému způsobu dochází tehdy, když je insolvence podána věřitelem. Insolvence se pak řídí konkursem. Během konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty. Na rozdíl od zpeněžení majetkové podstaty během osobního bankrotu se však závazky dlužníka po ukončení konkursu neodpouští a jsou dále vymahatelné.

Nečekejte, než na Vás insolvenci podá věřitel. Začněte život bez dluhů již dnes.

Insolvence právnických osob

Insolvence právnických osob je řešena konkursem či reorganizací. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze pro větší právnické osoby. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, naopak jde o ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou podnikatelskou činnost a dle reorganizačního plánu se vypořádává se svými dluhy.

V této sekci jste se dozvěděli, co to je insolvence. Pokud jste nenašli, co jste hledali, napište nám.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x