Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence právnických osob

Zbavte mě dluhů z podnikání!

Insolvence právnických osob je řešena konkursem či reorganizací. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze pro větší právnické osoby. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, naopak jde o ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou podnikatelskou činnost a dle reorganizačního plánu se vypořádává se svými dluhy.

Od 1.1.2014 je možné také řešit insolvenci fyzických osob - podnikatelů formou oddlužení. Oddlužení OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) probíhá stejně jako u fyzických osob. Můžeme se tedy setkat s oddlužením OSVČ formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty. Soud však dává podnikatelům další podmínku, kterou musí splnit. Touto podmínkou je, že s oddlužením podnikatele musí souhlasit i věřitelé, či se musí jednat o zajištěné pohledávky nebo musí jít o pohledávku, která nebyla uhrazena ani po předchozím insolvenčním řízení. V případě, že věřitelé z podnikání s oddlužením dlužníka nesouhlasí, přistoupí soud k insolvenčnímu řízení formou konkursu.

Využijte telefonické konzultace ZDARMA.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x