Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence právnických osob

Zbavte mě dluhů z podnikání!

Insolvence právnických osob je řešena konkursem či reorganizací. Při konkursu dochází stejně jako u fyzických osob k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze pro větší právnické osoby. Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, naopak jde o ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou podnikatelskou činnost a dle reorganizačního plánu se vypořádává se svými dluhy.

Od 1.1.2014 je možné také řešit insolvenci fyzických osob - podnikatelů formou oddlužení. Oddlužení OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) probíhá stejně jako u fyzických osob. Můžeme se tedy setkat s oddlužením OSVČ formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty.

Oddlužení formou insolvence právnické osoby vždy nařizuje a schvaluje soud. Ve všech probíhajících případ je nutnost přítomnost insolvenčního správce. Ten dohlíží a vede samotný průběh insolvence a právnická osoba se musí řídit jeho pokyny či pokyny soudu.

Rychlý kontakt x