Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence na mateřské a rodičovské dovolené

Lze požádat o insolvenci, i když jsem na mateřské či rodičovské dovolené? Ano, můžete žádat o oddlužení a to i v případě, že Vás mateřská teprve čeká. Podmínky pro insolvenci na mateřské jsou stejné jako pro ostatní dlužníky. Musíte tedy mít závazky minimálně u dvou věřitelů a závazky musí být nezaplaceny alespoň měsíc zpětně. Klíčen ke splácení oddlužení je mít dostačují příjem, na základě kterého Vám soud osobní bankrot povolí.

Potřebuji pomoci

Právě příjem při mateřské není nikterak vysoký a většinou rodičovský příspěvek nepokrývá životní minimum dlužníka a splátku oddlužení. Nezabavitelné minimum se průběžně zvyšuje a minimální splátka v insolvenci odpovídá zhruba 2 200,- za jeden měsíc. Uvedená zákonná minimální výše již zahrnuje také odměnu insolvenčnímu správci, který má průběh ins. řízení na starosti.

Jak dosáhnout na insolvenci při mateřské?

V případě, že nevlastníte nemovitost, podíl na nemovitosti či jiný hodnotný majetek, bude Vaše oddlužení při mateřské či rodičovské dovolené plněno splátkovým kalendářem. Výše splátky je dána celkovým příjmem dlužníka. Pokud ovšem příjem z rodičovského příspěvku nebo z mateřské dovolené není dostačující, může rodič požádat třetí osobu, aby mu se splácením pomohla. Jedná se o dárce, který poskytne potřebnou částku tak, aby žádající osoba na insolvenci dosáhla. V případě, že máte ve své blízkosti nějakého dárce, budete od něj potřebovat podpis na darovací smlouvě (smlouva o důchodu).

Podmínky pro dárce

  • Dárce nesmí být sám v insolvenčním řízení
  • Neměl by být ani předlužený
  • Dárce nemůže být manžel / manželka
  • Musí být finančně schopen dar poskytnout

Dárce může kdykoli během insolvenčního řízení dlužníka od daru odstoupit například z důvodů změny jeho finančních poměrů. V takovém případě je osoba s nedostačujícím příjmem povinna najít si jiného dárce či vlastní dostačující příjem na úhradu splátky. V opačném případě soud řízení zastaví a ukončí předčasně. Dlužníkovi se tedy oddlužení nepovede a dluhy přetrvají.

Jak postupovat?

  1. Kontaktuje odborníka na čísle 777 210 149 nebo na sebe nechte kontakt ve formuláři výše
  2. Telefonická konzultace zdarma s vysvětlení možností a návrh řešení
  3. Osobní schůzka blízko Vám s realizací postupu
  4. Oddlužení při mateřské a rodičovské dovolené
  5. Úspěšné ukončení s životem bez dluhů

Srážky z rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek popřípadě mateřská spadá do započitatelného příjmu a je možné z něj v oddlužení srážet. Ovšem pouze za předpokladu, že převyšuje výši nezabavitelného minima pro insolvenci. Pokud rodičovský příspěvek dosahuje pouze výše, kterou nelze zabavit, nelze aplikovat ani srážky či z něj splácet. To samé platí pro exekuci. Insolvence na "rodičáku" lze také dosáhnout zvýšením tohoto příspěvku na požadovanou úroveň. Logicky se Vám ale sníží doba vyplácení příspěvku.

Lze požádat soud o nižší splátku?

Obecně platí, že se situace dlužníka a to i na mateřské dovolené posuzuje individuálně podle příjmů. Lze tedy soud požádat o snížení splátky v oddlužení kvůli závažným skutečnostem. V insolvenci lze mít nižší splátku například kvůli nenadálým změnám v příjmech a výdajích dlužníka, jakými může být nájem nebo potřeba dojíždět s dětmi do nemocnice. Měl by se posuzovat celkový stav rodinných financí. Doporučujeme požádat o sníženou splátku rovnou v návrhu na povolení oddlužení.

Těhotenství v průběhu insolvence

Můžu otěhotnět, kdy jsem v insolvenci? Samozřejmě že ano! Neměla byste dávat přednost oddlužení nad rodinou. Ve splácení insolvence lze pokračovat, i když jste těhotná a porodíte potomka. V těhotenství se insolvence nijak nemění. Ke změně dojde až po porodu. Hlavní změnou je fakt, že jste matkou dítěte a máte na něj ze zákona vyživovací povinnost. Tento fakt je zohledněn ve zvýšeném nezabavitelném minimu. Současně ale pravděpodobně dojde ke snížení Vašich příjmů, kdy místo současného platu budete nejprve na mateřské a následně přejdete na rodičovskou. Insolvence může pokračovat, ale pokud bude Váš příjem nedostačující, budete potřebovat k pokračování oddlužení dárce.

Jak je to s příspěvkem na dítě a na bydlení?

Pokud pobíráte od státu příspěvek na dítě a jste v insolvenci, tento příspěvek nelze počítat do příjmu k plnění oddlužení splátkovým kalendářem. Jedná se o peníze dětí, který by měl rodič použít právě pro ně. V rámci osobního bankrotu máte nárok na všechny sociální dávky stejně jako na mateřskou a rodičovskou. Příspěvek na bydlení je častou pomocí pro lidi s nižšími příjmy. Ani příspěvek na bydlení nelze považovat za příjem ke splácení oddlužení.

A co porodné?

Porodné je klasifikováno jako mimořádný příjem dlužníka. Je vyplácen jednorázově a je dlužníkovou povinností ho v případě insolvence předat správci v plné výši. Pokud porodné použijete ke svým potřebám, bude si ho insolvenční správce ze zákona nárokovat. Doporučujeme tedy porodné poslat svému správci na účet majetkové podstaty.

Je možné insolvenci při mateřské přerušit?

Ano, oddlužení lze přerušit až na jeden rok. Přerušení insolvence musí být důkladně odůvodněno. V některých případech je přerušení osobního bankrotu výhodné. Hlavně v případech, kdy by jinak kvůli nesplácení mohlo dojít k ukončení insolvenčního řízení. Přerušit je možné pouze jednou, nikoli vícekrát. Přerušení Vám dá čas, vyřešit si špatnou situaci a následně moci pokračovat ve splácení.

Rychlý kontakt x