Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Úpadek a možnosti řešení dluhů

Pojem úpadek je používán pro situaci, když dlužník má dluhy u více věřitelů a tyto závazky již není schopen splácet podle původně daných podmínek. Nemožnost své dluhy splácet řádně a včas je také mimo úpadku nazýváno platební neschopností. Předlužení fyzických či právnických osob začíná v okamžiku, kdy je většina závazků po splatnosti 30 dní a nelze tento stav zhojit.

Vcelku zásadní pro úpadek je podmínka počtu dlužníkových věřitelů. Samotná definice vyžaduje dva nebo více rozdílných subjektů, kterým osoba dluží. Nelze tuto podmínku splnit více závazky k pouze jednomu věřiteli. Závazky mohou být vůči bankám, nebankovním organizacím, státu, fyzickým osobám, firmám apod.

Úpadek je právní proces, jehož prostřednictvím mohou lidé nebo jiné subjekty, které nemohou splácet dluhy věřitelům, požádat o osvobození od některých nebo všech svých dluhů. V mnoha jurisdikcí je úpadek uvalen soudním příkazem, často iniciovaným dlužníkem.

Řešení úpadku | 777 210 149

Pokud se již dlužník nachází v úpadku nebo mu úpadek hrozí, existují možnosti, jak dluhy řešit. Pokud se nacházíte ve špatném finanční situaci, doporučujeme ji řešit bez zbytečného odkladu. Po dobu nečinnosti se úpadek ještě prohlubuje. Způsoby, které lze uvažovat jako řešení jsou:

  • Osobní oddlužení (insolvence)
  • Konkurz (prodej majetku dlužníka)
  • Reorganizace - platí pouze pro úpadek společností
  • Zvláštní způsoby řešení jako například nepatrný konkurz

Zákon upravuje postupy oddlužení a řešení úpadků pro fyzické osoby a pro právnické osoby zvlášť. V případě předluženosti lidí lze podat návrh na povolení oddlužení na krajský soud jako žádost o insolvenci. Pro insolvenci fyzické osoby jsou výhody v ukončeném úročení, zastavení exekucí a dalšího vymáhání. Rovněž nemajetný dlužník může mít jednu měsíční splátku pro všechny svoje závazky, a dokonce nemusí uhradit závazky v plné výši, které měl v době úpadku.

Jak funguje oddlužení?

Poraďte se s odborníky na úpadek a jeho řešení. Naštěstí existuje zákonná cesta, jak se zbavit dluhů. Pro více informací můžete volat na výše uvedené číslo, a nebo vyplňte kontaktní formulář v horní části této stránky. Brzy se Vám ozveme a celou Vaší situaci s Vámi probereme.

České právo definuje úpadek

V českém právu lze definici úpadku najít v zákoně č. 182/2006 Sb. Tento insolvenční zákon v průběhu času prochází novelami, které upravují průběh řešení úpadků. V rámci definice se můžete setkat s pojmy hrozící úpadek, platební neschopnost či předlužení. Pojďme si srozumitelně vysvětlit jednotlivé pojmy.

Platební neschopnost

Insolventnost dlužníka tedy platební neschopnost je důležitý parametr pro úpadek. Za platební neschopnost se považuje existence minimálně dvou věřitelů a zároveň uplynutí lhůty min. 30 dní, kdy nedošlo k řádné splátce. Neschopnost splácet můžeme považovat situaci, kdy dlužní zastavil platby vůči většině svých věřitelů nebo je již 3 měsíce po splatnosti s řádný plnění nebo nelze vymoci závazek exekucí. Pokud dlužník svou situace řeší insolvencí, musí předložit v platební neschopnosti seznamy dané soudem jako přílohy návrhu na povolení oddlužení.

Kdy hovoříme o předlužení?

Předlužení popisuje takový termín, kdy součet dluhů převyšujeme hodnotu majetku dlužníka. Tedy má více dluhu než majetku. V případě právních osob a podnikatelů je předlužení důvodem k úpadku. Předlužení nepopisuje úpadek fyzické osoby ani osoby nepodnikající. Podobně jako v platební neschopnosti i zde je podmínka 2 nebo více věřitelů.

Co je hrozící úpadek a kdy nastane?

Jedná se o stav, kdy dlužník v úpadku není. Nicméně všechny okolnosti a povahou budoucího charakteru povedou k úpadku dlužníka. Konkrétní situace je nutné posuzovat individuálně. Hrozící úpadek ovlivňují faktury jako ztráta příjmů, zvýšení nákladů apod. Nastává tehdy, kdy je jasné, že nebude možnost v budoucnu splácet řádně a včas.

Bez úpadku nelze zahájit insolvenční řízení, jelikož je jeho předmětem. Pokud není dlužník v úpadku (ani v hrozícím), nelze situaci řešit insolvencí. V opačném případě může věřitel či samotný dlužník podat návrh na povolení oddlužení, kterým se bude zabývat příslušný krajský soud.

Jak postupovat?

Pokud jste fyzická osoba či podnikatel (OSVČ), máte možnost v úpadku na sebe vyhlásit osobní bankrot. K němu je nutné splnit několik podmínek a doložit potřebné poklady dokazují onu skutečnost. Obecně platí, že pokud podáte návrh na insolvenci sami na sebe, je řešení jednodušší, než když podá návrh Váš věřitel. Nemá smysl prodlužovat trvání špatné životní situace a je potřeba najít řešení, jak se zbavit dluhů. Dlužníkům je dána povinnost úpadek řešit. Proto řešte problémy co nejdříve. Insolvence Vám může přinést vcelku klidné a jasné řešení. Postupujte podle platného insolvenčního zákona.

Rychlý kontakt x