Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Rady k oddlužení

Odpovědi na časté otázky ohledně oddlužení

Jak se rychle dostat z dluhů?

Nejrychlejším způsobem je kompletní úhrada všech dluhů vedených proti Vaší osobě. Pokud toto ale není pro Vás možné, doporučujeme zvážit konsolidaci v bance nebo insolvenci též nazývanou osobním bankrotem. Zastavíte tak úročení a vymáhání.

Co dělat s dluhy?

V první řadě je důležité uvědomění si špatné finanční situace a zjištění pokud možno všech Vašich dluhů. Následně přichází úvaha, kterou formu oddlužení zvolit. Lze zvážit například:

  • Prodej majetku a úhradu dluhů
  • Konsolidaci všech půjček a závazků do jedná
  • Insolvenci k zastavení navyšování úroků a ukončení vymáhání
  • Domluvit si s věřitele jiné splátkové kalendáře

Jak sjednotit dluhy?

Efekt sjednocení dluhů má například konsolidace, kterou poskytují banky. Případně můžete využít insolvenci jako formu oddlužení, která Vám sjednotí dluhy do jedné často únosné splátky. Předem se ale informujte na podmínky pro tyto možnosti sjednocení dluhů.

Co je to oddlužení?

Oddlužení může mít mnoho forem. Pokud mluvíme o oddlužení typu insolvence, tak se jedná o zákonný proces, jak se vypořádat s dluhy. S dlužníkem probíhá insolvenční řízení a maximálně po pěti letech může být bez dluhů.

Kdo má na oddlužení nárok?

Obecně platí, že nárok na oddlužení mají všichni dlužníci. Insolvence umožňuje oddlužit fyzické včetně důchodců a právnické osoby, OSVČ, manželé společně či jednotlivě. V takovém případě nárok vztahující se na oddlužení vyplývá ze splnění podmínek pro osobní bankrot.

Jak probíhá oddlužení?

Pokud hovoříme o insolvenci, tak v první řadě je potřeba podat žádost na příslušný soud. Následně je zahájené insolvenční řízení a za předpokladu splnění všech náležitostí dojde k povolení oddlužení. Oddlužení poté pobíhá buď zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo splátkovým kalendářem. Průběh umožňuje také kombinaci obojího.

Co potřebuji k oddlužení?

K oddlužení různých forem budete především potřebovat:

  • Podklady k současným závazkům
  • Doložení Vašich příjmů (pracovní smlouva, živnostenský list, důchodový výměr apod.)
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Doklad k prokázání Vaší totožnosti
  • V případě potřeby také oddací list či rodné listy dětí
  • Další dokumenty dle typu oddlužení

Kdy začíná oddlužení?

Oddlužení začíná v den začátku řešení Vaší finanční situace. V případě insolvence je začátek po zahájení insolvenčního řízení příslušným soudem. Od té chvíle se Vám zastaví úročení a pozastaví se Vám také vymáhání. Po začátku se čeká na vyjádření soudu ohledně povolení, doplnění či zamítnutí.

Mohu si někde spočítat, kolik budu v insolvenci splácet?

Ano, existuje kalkulačka oddlužení, kde zjistíte orientační výše splátek. Spočítat splátky!

Existují podmínky pro oddlužení?

Ano, je jich hned několik, které musíte splnit, aby Váš návrh na povolení oddlužení byl úspěšný. Výčet naleznete zde.

Jak mám podat žádost o oddlužení?

Advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci nebo akreditované společnosti mohou nabízet podání žádosti na oddlužení. Vyberte si pro svoji žádost odborníka ve Vašem okolí a řešte s ním zahájení insolvence ideálně osobně.

Jaký má vliv oddlužení na exekuci?

Při podání návrhu se pozastavují všechny Vaše exekuce a čeká se na rozhodnutí soudu.

Mohu požádat o oddlužení i jako OSVČ?

Ano, i OSVČ se mohou nechat oddlužit v rámci insolvencí.

Rychlý kontakt x