Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence OSVČ a oddlužení podnikatelů

Insolvence OSVČ je zákonem daná forma, jak oddlužit podnikatele. Pokud máte dluhy z podnikání a již nejste schopni splácet všechny své závazky, máte možnost vyhlásit osobní bankrot podobně jako v případě fyzické osoby. V oddlužení podnikatelů můžete mít část dluhů z podnikání a část dluhů na rodné číslo.

Tento průběh má své specifické podmínky, které se trochu liší od klasického oddlužení fyzických osob. Insolvence OSVČ umí zastavit další úročení a především dojde k pozastavení vymáhání. Všechny Vaše závazky mohou být v oddlužení podnikatele sjednoceny do jedné měsíční splátky.

Zbavte mě dluhů z podnikání!

V roce 2024 mohou vyhlásit osobní bankrot také OSVČ (podnikatelé - osoby samostatně výdělečně činné). Podmínkou však je:

  • dluhy musí být na IČO či na rodné číslo
  • dostačující příjem z podnikání či pracovního poměru
  • nesmí se jedna o závazky právnických subjektů jako je s.r.o. či a.s.
  • oddlužení podnikatelů má ostatní podmínky shodné s insolvencí fyzické osoby
  • nelze uplatnit paušální daň - je nutné podávat daňové přiznání

Volejte 777 210 149

Splňujete-li jako podnikatel podmínky, vyhlásí soud oddlužení OSVČ. Další průběh insolvence podnikatelů pak probíhá jako u fyzických osob – tudíž formou zpeněžení majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Nesplňujete-li jako podnikatel uvedené podmínky, vyhlásí soud řešení insolvence formou konkurzu. V konkurzu je třeba počítat se zálohou na insolvenčního správce, která může být udělena až do výše 50 000,-. V konkurzu dojde k prodání dlužníkova majetku a tím k částečnému nebo úplnému vypořádání se s věřiteli. Zkonzultujte Vaší situaci s námi a my se pro Vás pokusíme najít nejvhodnější řešení.

Výhody insolvence OSVČ v roce 2024

  1. Ukončení růstu závazků o úroky a penále
  2. Zastavení vymáhání a ukončení exekucí
  3. V případě insolvence OSVČ bez výrazného majetku je pouze jedna měsíční splátka
  4. Není již nutné uhradit dané % z celkového dluhu
  5. Oddlužení podnikatele po uplynutí lhůty splácení (či zpeněžením majetkové podstaty) je kompletní

Insolvence OSVČ

Podání žádosti na oddlužení podnikatelů

Žádat lze po splnění podmínek za předpokladu úpadku či hrozícího úpadku. Na základě plné moc k zastupování lze podat návrh na povolení oddlužení pro podnikatele. Samotná žádost musí být řádně vyplněna dle platného formuláře a musí rovněž obsahovat všechny zákonem dané přílohy. V případě potřeby osobního bankrotu OSVČ všechny tyto právní úkony zajistíme za Vás. Podat žádost na insolvenci může také sám věřitel z podnikání. Pokud se tak stane, dlužník má nárok podat svůj návrh a to do 30ti dní.

Důležité informace před podáním

Před insolvencí OSVČ je vhodné kontaktovat věřitele z podnikání a zeptat se jich na souhlas k řešení Vaší situace oddlužením dluhů z podnikání. Dopisy pro věřitele je vhodné posílat doporučeně a mít doklad pro soud, který si může vyžádat doplnění ohledně oslovení věřitelů z podnikání. Tyto dopisy pro Vás připravíme a sdělíme Vám jak dále postupovat při podání návrhu na insolvenci OSVČ. Ovšem nově není potřeby tyto souhlasy soudu dokládat a povolení oddlužení podnikatele může proběhnout i bez nich. Určitě doporučuje situaci konzultovat s odborníky.

FC Insolvence - oddlužení podnikatelů lehce

Rychlý kontakt x