Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak se dostat do insolvence?

Insolvence je právní postup, který umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám řešit své finanční potíže, když již nejsou schopny splácet své dluhy. Je důležité si uvědomit, že insolvence je krok, který by měl být zvažován pouze tehdy, když již neexistují jiné realistické možnosti řešení finančních problémů.

Potřebuji se dostat do insolvence

Postup do insolvence závisí na konkrétní právní jurisdikci, protože pravidla a postupy mohou být v různých zemích odlišné. Zde je obecný návod, jak se dostat do insolvence:

 1. Zvažte všechny alternativy: Před tím, než se rozhodnete pro insolvenci, zvažte všechny možné alternativy, jako jsou restrukturalizace dluhů, jednání s věřiteli, konsolidace dluhů nebo jiná opatření ke zlepšení vaší finanční situace.
 2. Seznamte se se zákonem: Podívejte se na zákon a předpisy o insolvenci ve vaší jurisdikci. Každá země má své vlastní předpisy týkající se insolvence, a proto je důležité znát platné postupy.
 3. Kontaktujte odbornou advokátní kancelář: Po zvážení všech možností a rozhodnutí o insolvenci je dobré kontaktovat právního zástupce, který vám může poskytnout konkrétní rady a pomoci s podáním návrhu na insolvenci třeba na čísle 777 210 149.
 4. Podání návrhu na insolvenci: Ve spolupráci s insolvenčním správcem nebo právním zástupcem podáte návrh na insolvenci u místního soudního úřadu nebo jiné instituce pověřené správou insolvence.
 5. Proveďte insolvenční proces: Jakmile byl návrh na insolvenci podán, probíhá insolvenční proces pod dohledem insolvenčního správce. Během tohoto procesu budou vaše dluhy zkoumány, a bude se rozhodovat o tom, jak budou dluhy uspokojeny (například prodejem majetku, restrukturalizací dluhů atd.).
 6. Sledujte pokyny insolvenčního správce: Během insolvence budete muset dodržovat pokyny insolvenčního správce a spolupracovat s ním. To zahrnuje poskytování potřebných informací a spolupráci při vyřizování vašich finančních záležitostí.

Je důležité mít na paměti, že insolvence může mít dlouhodobé důsledky pro vaši kreditní historii a finanční situaci. Proto je nezbytné zvážit všechny možnosti a konzultovat s odborníkem, než se rozhodnete pro tento krok.

Jak začít s insolvencí?

Začít s insolvencí můžete v případě, že splňujete podmínky pro insolvenční řízení. Následně je nutné vypracovat návrh na povolení oddlužení, který se odesílá na krajský soud. Ten má začátek insolvence v kompetenci. Námi doporučený postup je takový:

 1. Kontaktujte nás na čísle 777 210 149 nebo přes kontaktní formulář
 2. Ověřte se, zda splňujete podmínky
 3. Připravte si potřebné podklady a sjednejte si osobní schůzku na pobočce
 4. Nechte zpracování návrhu na naší advokátní kanceláři
 5. Řádně plňte průběh insolvence

S insolvencí může začít každý dlužník jako fyzická osoba, důchodce, OSVČ nebo třeba manželé společně. Samozřejmě k úspěšnému oddlužení je nutné splňovat podmínky, které určuje zákon.

Jak se dostat do insolvence

Jaké to má výhody?

Insolvence, zvaná také osobní nebo firemní bankrot, může mít několik potenciálních výhod pro jednotlivce nebo podniky, kteří se nacházejí v závažných finančních obtížích. Je však třeba mít na paměti, že insolvence je vážný krok a může mít i řadu negativních důsledků. Zde jsou některé z potenciálních výhod insolvence:

 • Ochrana před věřiteli: Insolvence může zajistit ochranu před hromadícími se věřiteli a soudními stížnostmi. Po podání insolvence mohou být věřitelé omezeni v pokusech o vymáhání dluhů.
 • Likvidace dluhů: Může v některých případech vést k částečnému nebo úplnému zrušení nebo odpuštění dluhů, což může značně ulehčit finanční břemeno.
 • Znovuzískání finanční stability: Umožnit jednotlivcům nebo podnikům začít znovu a postavit se na nohy. Po ukončení insolvence mají možnost začít budovat novou finanční budoucnost.
 • Reorganizace dluhů: V některých případech může insolvence umožnit restrukturalizaci dluhů a dohodnutí nových podmínek s věřiteli, což může usnadnit splácení.
 • Eliminace stresu: Finanční problémy mohou způsobit vysoký stres a úzkost. Insolvence může pomoci odstranit tento stres tím, že poskytne strukturovaný způsob řešení problémů.
 • Zastavení exekučních postupů: Insolvence může zastavit exekuční postupy a zabránit dalším ztrátám majetku nebo žalobám od věřitelů.

Existují dva způsoby řešení oddlužení. První je splátkovým kalendářem a ten druhý je zpeněžením majetkové podstaty. První případ je v České republice častější řešení.

Rychlý kontakt x