Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Společné oddlužení manželů

oddluzeni-manzelu

Pokud mají dluhy oba dva manželé, je nejjednodušší zažádat o oddlužení manželů. Dluhy obou se sjednotí a sečtou. Z této částky se v insolvenci bude hradit poměrná část podle příjmů obou manželů. Nezabavitelné minimum se počítá podle vyživovacích povinností, které mají manželé vůči sobě navzájem a také případně podle počtu vyživovaných dětí.

Insolvence manželů je výhodná

S oddlužením manželů se do insolvenčního řízení zahrnují oba dva a nemůže se tedy stát, že by věřitelé vymáhali dluh jednoho po tom druhém. Pokud má dluhy pouze jeden z manželů, je insolvence manželů na zvážení.

Insolvence manželů je sloučením všech dluhů do jedné měsíční splátky, které je v minimální výši určena soudem cca 3 300,-. Výhody manželské insolvence jsou v jedné odměně za sepsání ins. návrhu a také jedná odměně ins. správci. V insolvenci manželů dojde k ukončení exekucí a nebudou růst úroky.

Využijte oddlužení manželů!

Při oddlužení manželů dojde ke sjednocení všech dluhů obou manželů (je jedno, zda dluhy vznikly každému samostatně či dohromady). Tím se Vám zmenší celkově uhrazená částka a můžete dohromady zaplatit minimální % Vašich dluhů. Zároveň se Vám sníží náklady na insolvenci.

Volejte 777 210 149

Další výhodou je, že manželé uhradí pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci. Společné oddlužení manželů jinak probíhá téměř stejně jako u jednotlivce. Insolvence manželů tak probíhá formou zpeněžení majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Je však nutné podat návrh na povolení oddlužení manželů na příslušném formuláři.

Společné oddlužení manželů je možné využívat od 1. 1. 2014 a bývá výhodnější než při samostatném oddlužení jednotlivce. Manželé jsou chráněni při osobním bankrotu oba. Podmínky pro insolvenci manželů společně jsou velmi podobné jako při insolvenci jedince.

Raději společně než každý sám

Pokud existuje společné jmění manželů, je možné že při insolvenci jednotlivce bude věřitel požadovat doplacení dluhu od partnera, který v úpadku není. Proto se doporučuje, pokud je to alespoň trochu možné, aby do insolvence šli oba manželé společně. Může se stát, že spolu manželé nevychází a v těchto případech je zase pravděpodobně lepší udělat si insolvenci každý sám za sebe. Do společného oddlužení manželů se počítá celý příjem domácnosti a všechny vyživovací povinnosti. Následně se dluhy sečtou a nastaví se podle nich splátka nebo v případě nemovitosti její zpeněžení.

Společné
              oddlužení manželů

Podání návrhu na oddlužení manželů je třeba stejně jako u oddlužení fyzické osoby podat například přes advokáta. Zároveň musí obsahovat všechny zákonem dané přílohy. Manželé si návrh nemohou podat sami ve většině případů. Je rozdíl v postupu, zda mají manželé před oddlužením rozdělený majetek či mají společné jmění.

Manželská insolvence

V případě společného jmění, když dluhy udělal jen jeden z manželů, stejně se to dotýká i toho druhého. Proto je vždy lepší využít manželské insolvence. Je možné, že se manželé budou chtít během osobního bankrotu rozvést. Rozvod nemá vliv na celý proces. Musí se akorát nahlásit insolvenčnímu správci a po rozvodu manželů se upraví vyživovací povinnost a každý splácí nově vypočítanou splátku samostatně.

Chcete se oddlužit společně a začít nový život bez dluhů společně? Osobní bankrot a manželé jde také dohromady. Klikněte do sekce kontakt a volejte uvedené číslo. Rádi Vám poradíme. Na kalkulačku pro společné oddlužení manželů se nás můžete ptát rovněž v záložce kontakt.

Rychlý kontakt x