Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Opakovaná insolvence a nové oddlužení

8.2.2021

Do insolvenčního řízení lze vstoupit vícekrát. Toto pravidlo o novém oddlužení má však svá omezení. Je komplikované vstoupit do insolvence znovu dříve jak deset let od úspěšného uzavření předchozího insolvenčního řízení s odpuštěním části závazků. Pokud Vám tedy dřívější insolvence neskončila řádně a dluhy z ní Vám stále přetrvávají, máte nárok na požádání o opakovanou insolvenci. Pokud Vám insolvence byla zamítnuta z důvodu sledování nepoctivého záměru či jiného vážného prohřešku, platí minimální lhůta 5 let od takového zamítnutí oddlužení.

Vstoupit do insolvence znovu

Opakovaná insolvence má více pokusů. Žádáte o insolvenci a soud Vám žádost zamítl z jiných důvodů, než z vážného prohřešku (například z nekompletní dokumentace či uplynutí lhůty pro doplnění dokumentů atd.)? V takovém případě můžete o insolvenci zažádat znovu po skončení původního řízení. Je však nutné v takových případech dbát na správnost a úplnost návrhu na povolení oddlužení. Opakované oddlužení možné je. Svěřte se raději do rukou profesionálů se zkušenostmi z oboru. Osobní bankrot má svá pravidla a není pro každého.

Na koho se obrátit?

Pro opakovanou insolvenci volejte 777 210 149 a my Vám poradíme. Pokud Vaše původní žádost o oddlužení obsahovala vady, které soud shledal podstatnými pro zastavení či ukončení nebo dokonce nezahájení ins. řízení, lze uvažovat o opravě těchto důvodů a podání žádosti znovu. To vše za předpokladu splnění všech podmínek pro osobní bankrot. Dále se posuzuje sledování poctivého záměru dlužníka. Kontaktujte nejbližší dluhovou poradnu a obraťte se na ně s konkrétním dotazem. Teoreticky lze žádat také dříve než za 10 let od ukončení a odpuštění části dluhu. V těchto speciálních případech je brán ohled na zvláštní zřetel a probírají se konkrétní důvody opakované žádosti o oddlužení.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x