Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Podání insolvenčního návrhu správně

9.8.2017

Návrh na povolení oddlužení je možné podat, když se osoba nachází v úpadku. Jedná se o situaci, kdy bylo dosaženo předlužení a podání insolvenčního návrhu je řešení špatné situace dlužníka. Přináší určité benefity v možnosti sloučení do jedné měsíční splátky v únosné výši. Další výhoda spočívá v ukončení vymáhání a to včetně exekucí. Navíc se přestávají dluhy navyšovat o úroky a penále.

Nejprve svojí situaci konzultujte 777 210 149

Podat insolvenční návrh nemohou všichni. V první řadě je nutné splnit podmínky, které jsou s insolvencí spojeny. Doporučujeme nejdříve zkonzultovat s odborníkem vhodnost tohoto oddlužení pro Váš stav. Proberete spolu také všechny podmínky a dozvíte se, co budete k podání insolvenčního návrhu potřebovat. V obecné rovině se jedná o základní dokumenty stejné pro každé oddlužení fyzické osoby.

  • Doložení závazků
  • Potvrzení o příjmech za posledních dvanáct měsíců
  • Trestní rejstřík, respektive jeho výpis
  • Občanský průkaz

V různých situací je potřeba doložit ještě podklady další, které dokládají skutečnosti dlužníka a jsou pro podání insolvenčních návrhů velmi důležité. Jedná se o doložení vyživovacích povinností, oddacího listu, podkladů k vlastnictví nemovitostí nebo nájemní smlouva a jiné výdaje.

Kdo podává návrh na povolení oddlužení

Nejčastěji podává návrh dlužník, který se nachází v úpadku. Z druhé strany může být podání od věřitele, který se rozhodl dlužníka do insolvence dostat. Ten má ale ze zákona po takovém podání od věřitele ještě 30 dní na to, aby odeslal návrh na povolení oddlužení na soud a mohl řešit své závazky mimo konkurz.

Oprávnění podavatelé

Zákon omezil možnosti a určit, kdo může návrh podávat. V první řadě je to sám dlužník, ale ten musí mít pětileté vzdělání z vysoké školy ekonomické nebo právní. Pokud toto vzdělání nemá, musí se obrátit na oprávněného zástupce. Zákon umožňuje podávat návrhy na povolení oddlužení advokáty, exekutory, notáře, insolvenční správce a osoby s akreditací od Ministerstva spravedlnost.

Jaká je forma pro podání

No, návrh na povolení oddlužení je v podstatě formulář, který je jasně definovaný. Všechny náležitosti jsou přehledně rozděleny do posloupností. Jednotlivé sekce mají přesně daný smysl a musí obsahovat informace, na základě kterých se soud může správně rozhodnout. Správně vypracovaný a podaný insolvenční návrh je klíčem k povolení oddlužení soudem. Zákon také udává seznamy a přílohy, které je nutné k návrhu připojit.

  • Seznam majetku
  • Seznam zaměstnanců
  • Prohlášení o nepodnikání
  • Listiny prokazující úpadek dlužníka
  • Další dle nutnosti

Soudy přejímají návrhy v elektronické podobě, kde asi nejsnadnější cesta komunikace je skrze datové schránky. Podání je tak pohodlné a rychlé. Vypracování insolvenčního návrhu trvá v řádu hodin. Soud má ale až tři dny, aby dlužníkovi insolvenční řízení zahájil. Se zahájeným řízení je dlužník dohledatelný v rejstříku, který spravuje justice. Tam je možné dohledat také ostatní dlužníky, řešící svoje dluhy stejnou formou oddlužení.

Rychlý kontakt x