Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Co je insolvenční řízení?

Prubeh insolvencniho rizeni

Jde o soudní proces, kdy předmětem jednání je úpadek. Toto jednání má tři fáze:

  1. Zahájení proběhne po podání návrhu na insolvenci
  2. Průběh insolvenčního řízení splátkovým kalendářem či zpeněžením majetku
  3. Ukončení může být řádné nebo předčasné

Návrh na insolvenční řízení

Může se také jednat o hrozící úpadek, kdy dlužník si je vědom, že v budoucnu nebude schopen řádně a včas splácet své závazky. K této situaci může dospět například změnou životní situace jako je snížení nebo dokonce ztráta příjmů. Každopádně v insolvenčním řízení se řeší úpadek dlužníka nebo společnosti a dochází k částečnému nebo úplnému vypořádání závazků.

Zahájení insolvenčního řízení

Zahájit lze návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh na zahájení insolvenčního řízení musí dojít příslušnému soudu, který tento typ jednání vede. Jakmile dojde žádost na soud, je zahájeno insolvenční řízení. O tomto evidování případu vydá soud vyhlášku do třech dnů od přijetí. Po zahájení nesmí účastník nakládat se svým majetkem, který by mohl být součástí insolvence. Dlužník také nesmí splácet splátky svým věřitelům, protože by se mohlo jednat o upřednostnění věřitele. Dlužník začíná splácet až po rozhodnutí soudu a přidělení správce.

Jak insolvenční řízení probíhá?

Průběh insolvenčního řízení začíná rozhodnutím o úpadku soudem. Po rozhodnutí je přidělen správce, který má na starosti uspokojování věřitelů z dlužníkových prostředků. Způsoby řešení úpadku jsou dva - splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, který může trvat maximálně pět let. Nebo prodej majetkové podstaty a z ní následné uspokojení věřitelů. Více se o insolvenčním řízení dozvíte také zde.

Insolvence procházejí v čase různými změnami. Tyto změny insolvenčního řízení pro Vás monitorujeme a vždy jednáme podle aktuálního zákona, aby Vy jste nemuseli pročítat všechny materiály. V případě zájmu Vám celý průběh rádi popíšeme a odpovíme na Vaše dotazy, pokud to bude v našich silách. Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 210 149. Advokátní kancelář Vám také zpracuje návrh na insolvenční řízení.

Dozor nad průběhem má vždy insolvenční správce. Ten Vám bude přidělen po kladném rozhodnutí soudu o Vašem oddlužení. Za celou dobu Vaší insolvence se může odehrát mnoho změn. Ztráta zaměstnání, zvýšení či snížení mzdy, dědictví apod. O Těchto událostech je třeba informovat svého správce. Soud nyní přijímá návrhy na insolvenční řízení pouze elektronickou formou například z datové schránky advokáta.

Ukončení

Insolvence může být ukončena řádně, včas nebo předčasně a také neúspěšně. Pokud soud insolvenční řízení povolí, neznamená to ještě, že se dlužník svých závazků zbaví. K tomuto dojde až při plnění řádného průběhu dané formy oddlužení. Dlužník může uhradit určité procento za dobu splácení pěti let, nebo také po uhrazení 60 % a více ze svých závazků za 3 roky. Samozřejmě pokud se podaří, je možné uhradit 100 % svých závazků kdykoli v průběhu insolvence a dlužníkovi tím pádem řízení úspěšně ukončí a je bez dluhů.

Rychlý kontakt x