Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvenční řízení

Prubeh
              insolvencniho rizeniCo je to insolvenční řízení? Jde o soudní řízení, kdy předmětem jednání je úpadek. Toto jednání má tři fáze:

  1. Zahájení insolvenčního řízení
  2. Průběh insolvenčního řízení
  3. Ukončení insolvenčního řízení

Zahájit lze návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh na zahájení insolvenčního řízení musí dojít příslušnému soudu, který tento typ řízení vede. Jakmile dojde návrh na soud, je zahájeno insolvenční řízení. O tomto evidování případu vydá soud vyhlášku do třech dnů od přijetí. Při zahájení insolvenčního řízení nesmí účastník nakládat se svým majetkem, který by mohl být součástí insolvence. Také dlužník nesmí splácet splátky svým věřitelům, protože by se mohlo jednat o upřednostnění věřitele a insolvenční řízení by mohlo skončit. Dlužník začíná splácet až po rozhodnutí soudu a přidělení správce.

Průběh insolvenčního řízení začíná rozhodnutím o úpadku soudem. Po rozhodnutí je přidělen správce, který má na starosti uspokojování věřitelů z dlužníkových prostředků. Způsoby řešení úpadku jsou v insolvenčním řízení 2 - splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, který může trvat maximálně pět let. Nebo prodej majetkové podstaty a z ní následné uspokojení věřitelů. Poté již přichází samotná realizace.

Ukončení může být v podobě splnění všech podmínek a řádného procesu oddlužení dlužníka. Ve splátkovém kalendáři k tomu dochází po uplynutí maximální možné doby nebo po uhrazení 100 % závazků a odměny a nákladů insolvenčního správce. Ukončeno může být i insolvenční řízení předčasně. To z důvodů neplacení pravidelné měsíční částky, ztráty příjmů, dalšímu zadlužení atd. Celkově při porušení pravidel insolvence.

Více se o insolvenčním řízení dozvíte zde.

Insolvence procházejí v čase různými změnami. Tyto změny insolvenčního řízení pro Vás monitorujeme a vždy jednáme podle aktuálního zákona, aby Vy jste nemuseli pročítat všechny materiály. V případě zájmu Vám celý průběh rádi popíšeme a odpovíme na Vaše dotazy, pokud to bude v našich silách. Insolvenční řízení je proces, kterému rozumíme. Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 210 149.

Dozor nad průběhem insolvenčního řízení má vždy insolvenční správce. Ten Vám bude přidělen po kladném rozhodnutí soudu o Vašem oddlužení. Za celou dobu Vaší insolvence se může odehrát mnoho změn. Ztráta zaměstnání, zvednutí platu, dědické řízení atd. O Těchto událostech je třeba informovat svého správce, aby mohlo insolvenční řízení v pořádku pokračovat dále.

Soud nyní přijímá návrhy na povolení oddlužení pouze elektronickou formou například z datové schránky advokáta. Je třeba mít ověřenou plnou moc, kterou advokáta zplnomocníte k zastupování Vás při podání návrhu na insolvenčního řízení.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x