Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Žádost o insolvenci | 777 210 149

22.6.2023

Poradíme Vám, jak požádat o insolvenci osobně. Popíšeme Vám výhody a nevýhody osobního bankrotu. Volejte poradce na 777 210 149. Nezávazně Vám vyhodnotíme, zda je pro Vás insolvence vhodná. Požádat o insolvenci lze i vícekrát za život za předpokladu splnění podmínek. Právě všechny podmínky Vám vysvětlíme a řekneme si, zda má smysl o insolvenci ve Vašem případě žádat.

Jak správně o insolvenci požádat?

Pokud jste v tíživé finanční situaci a jste neschopni splácet své dluhy, můžete zvážit možnost podání žádosti o insolvenci. Insolvence, známá také jako osobní bankrot, je právní postup, který vám umožňuje uspořádat vaše dluhy a začít znovu. Zde je obecný návod, jak požádat o insolvenci:

 1. Konzultace s odborníkem: Nejprve je vhodné vyhledat právního experta, specializujícího se na insolvenční právo. Tato osoba vám poskytne důležité informace o podmínkách a postupech spojených s insolvenčním řízením a pomůže vám vyhodnotit, zda je insolvence pro vás vhodnou možností.
 2. Příprava dokumentů: Společně s právním expertem připravte všechny potřebné dokumenty pro žádost o insolvenci. Patří sem mimo jiné osobní informace, seznam vašich dluhů, informace o vašich příjmech a majetku, ať už jde o nemovitosti, vozidla nebo jiný majetek.
 3. Podání žádosti: Po sepsání všech potřebných dokumentů se podá žádost o insolvenci na příslušném místě. V různých zemích se mohou postupy lišit, a proto je důležité seznámit se s místními právními předpisy a požadavky.
 4. Insolvenční řízení: Po podání žádosti o insolvenci bude zahájeno insolvenční řízení. Během tohoto procesu bude soudce nebo insolvenční správce hodnotit vaše dluhy, příjmy a majetek. Může být vypracován restrukturalizační plán, který určuje, jakým způsobem budou vaše dluhy uspořádány a splaceny.
 5. Plnění podmínek: Během insolvenčního řízení je důležité plnit všechny podmínky stanovené soudem nebo insolvenčním správcem. Může to zahrnovat povinnost přispívat ze svých příjmů na splátky dluhů a dodržování podmínek restrukturalizačního plánu.
 6. Zánik insolvenčního řízení: Po splnění všech podmínek a splacení dluhů může insolvenční řízení skončit. Soud vydá rozhodnutí o zániku insolvenčního řízení a toto rozhodnutí se zveřejní v insolvenčním rejstříku. Po zániku insolvenčního řízení budete osvobozeni od svých dluhů, které byly součástí restrukturalizačního plánu.

Kde zažádat o insolvenci?

Vašemu případu se vždy bude věnovat soud podle Vaše dlouhodobého či trvalého bydliště. Žádost tak řeší Krajský soud. Je důležité si uvědomit, že postup při žádosti o insolvenci může být specifický pro každou osobu a mohou se lišit místní právní předpisy. Proto je nezbytné vyhledat odbornou právní pomoc, která vám poskytne konkrétní informace a příslušné pokyny.

Co je potřeba k žádosti?

Pro žádost o insolvenci obecně budete potřebovat následující dokumenty a informace:

 • Osobní údaje: Zahrnuje jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).
 • Doklady totožnosti: Obvykle musíte poskytnout kopie platných dokladů totožnosti, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Seznam dluhů: Sestavte přesný seznam všech svých dluhů, včetně informací o věřitelích, částkách dluhů a termínech splatnosti.
 • Příjmy a výdaje: Poskytněte informace o svých příjmech a výdajích, abyste prokázali svou schopnost čelit svým dluhům. To může zahrnovat výplatní pásky, bankovní výpisy, daňová přiznání nebo jiné relevantní dokumenty.
 • Majetek: Uveďte veškerý majetek, který vlastníte, včetně nemovitostí, vozidel, bankovních účtů, investic apod. Budete muset poskytnout informace o hodnotě a vlastnictví těchto aktiv.
 • Další dokumenty: V závislosti na konkrétních požadavcích místních právních předpisů by mohly být požadovány další dokumenty, jako například potvrzení o zaměstnání, daňová přiznání, smlouvy nebo jiné smluvní dokumenty týkající se dluhů.

Je také důležité mít na paměti, že požádat o insolvenci je vážný krok a může mít dlouhodobé důsledky na vaši kreditní historii a finanční reputaci. Proto je důležité důkladně zvážit všechny dostupné možnosti a konzultovat svou situaci s odborníkem, aby bylo rozhodnuto, zda je insolvence pro vás nejlepším řešením.

Rychlý kontakt x