Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvenční návrh | Poradíme Vám

K přihlášení do insolvenčního řízení slouží právě insolvenční návrh. Jedná se o soustavu dokumentů, které mají právní povahu a k jeho vypracování je potřeba akreditované osoby. V případě, že dlužník nemá vzdělání z ekonomické nebo právní vysoké školy, není možné, aby si sám žádost zpracoval a podal. Respektive možné to teoreticky je, ale soud takový insolvenční návrh nepřijme. Ke správnému a odbornému vypracování insolvenčnímu návrhu je vhodné se obrátit na ins. správce nebo na advokátní kancelář, která Vám s přihláškou do insolvence pomůže.

Potřebuji pomoci s insolvenčním návrhem

Co je insolvenční návrh?

Insolvenční návrh má státem danou podobu a jeho forma je pro každého dlužníka stejná. Liší se samozřejmě jen vyplňované údaje. Do insolvenčního návrhu se uvádí například příčiny vzniklé dluhové situace, vypisují se všechny dlužníkovi závazky, dokládají se příjmy a to i příjmy minulé (za posledních 12 měsíců) a mnoho dalšího. Součástí insolvenčních návrhů jsou také přílohy.

Jaké podklady jsou potřeba?

Pro sepsání insolvenčního návrhu jsou potřeba podklady, bez kterých nelze splnit náležitosti. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Doložení závazků alespoň ke dvěma věřitelům
  • Podklady k příjmům (pracovní smlouva či dohody, daňové přiznání, evidence na úřadu práce apod.)
  • Výpis z rejstříku trestů, který není starší déle jak 3 měsíce
  • Kopie občanského průkazu či cestovního pasu
  • Případně kopie oddacího listu a rodných listů dětí kvůli vyživovací povinnosti
  • Další dokumenty dokládající ostatní skutečnosti

Přílohy insolvenčního návrhu zahrnují například seznam majetku, seznam závazků, prohlášení o nepodnikání (či podnikání), zda máte zaměstnance a podobně. Pokud bude jedna nebo více náležitostí chybět, soud ani nemusí insolvenční řízení zahájit. Insolvenční návrh musí být kompletní a pokud tomu tak není, soud si vyžádá jeho doplnění. Proto se obraťte na odbornou a kvalifikovanou pomoc. Pokud budete mít jakékoli otázky k insolvenčnímu návrhu, volejte 777 210 149. Rádi Vám poradíme a doporučíme vhodný postup při oddlužení.

Kdo a jak může podat insolvenční návrh?

Návrh na insolvenci na sebe podává sám dlužník. V některých případech může podat insolvenční návrh také věřitel, ale v takovém případě má stále dlužník možnost v následujících 30 dnech podat návrh za sebe. Tím získá výhody oddlužení fyzické osoby.

Zákon udávám, že dlužník, až na jisté výjimky, nemůže podat insolvenční návrh přímo sám na soud. Musí být zastupován osobou či institucí k tomu zákonem schválenou. Návrhy na povolení oddlužení mohou podávat například advokáti, notáři nebo akreditované společnosti. Žádost se podává na příslušný krajský soud podle bydliště či sídla dlužníka.

Jak sepsat návrh na insolvenci?

Pro samotný insolvenční návrh existuje jasně daný formulář od Ministerstva spravedlnosti. Oprávněné osoba určená k zastupování dlužníka musí tyto postupy znát a řádně dlužníkovi celý proces ohledně sepsání návrhu na insolvenci vysvětlit a poučit. Ve většině případů stačí od klienta pouze podpisy na vypracovaných dokumentech.

Doporučujeme osobní jednání

Jedná se o diskrétní situaci, kterou Vám doporučujeme řešit osobně s odborníkem ve Vašem okolí. Současná špatná finanční situace je choulostivé téma a nikdy nevíte, kam se Vaše podklady k insolvenčnímu návrhu opravdu dostanou, pokud je posíláte přes internet. My máme širokou síť poboček a určitě ani pro Vás nebude problém vybrat si tu nejblíže Vám. Jsme tu přeci pro Vás, takže nám můžete kdykoli zavolat a poradit se.

Rychlý kontakt x