Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak dlouho trvá proces oddlužení?

29.11.2021

Jak dlouho trvá proces oddlužení? V případě zadlužené fyzické osoby, která splňuje podmínky insolvenčního řízení, je nejprve nutné zpracovat návrh na povolení oddlužení. Zpracovatelé jsou různí od advokátních kanceláří přes insolvenční správce až po neziskové organice. Právě u bezplatných služeb je tento proces obvykle nejdelší. Pokud budete hradit odměnu za sepsání návrhu na povolení oddlužení, bývá hotov zhruba do týdne. Následně po řádném podání onoho návrhu na soud dojde k zahájení insolvenčního řízení a dlužníkovi začíná v podstatě ochranná lhůta před úročením a vymáháním. K rozhodnutí soudu může dojít ten samý den, co byl návrh podán. Toto se ale stává výjimečně a lhůta je zpravidla měsíční. Nutno ale zmínit, že limit zde není.

V případě povolení oddlužení soudem je ustanoven dlužníkovi insolvenční správce, který bude mít jeho případ na starosti. Od povolení insolvence také běží věřitelům 60 dnů na přihlášení svých pohledávek. Insolvenční správce domluví s dlužníkem přezkumné jednání - tedy velmi často osobní schůzku a následně se může přikročit ke splátkovému kalendáři. Pokud dlužník vlastní nemovitost, řeší se osobní bankrot nejprve jejím prodejem. Toto platí i v případě vlastnění podílu na nemovitosti.

Chci zjistit více

Splácení v insolvenci nemůže trvat déle než pět let s výjimkou prodloužení lhůty o max. 6 měsíců z vážných důvodů nemožnosti splácet. To je lhůta maximální. Minimální lhůta je takový čas, za který dlužník splatí 100% svých závazků plus odměnu ins. správci či případně další poplatky. Insolvenci lze mít také na 3 roky. Fixně toto platí pro starobní a invalidní důchodce (2. a 3. stupeň) nebo pro dlužníky, kteří dokáží během tří let splatit alespoň 60 procent svých závazků. Rovněž již neplatí striktně hranice 30% za dobu 5 let. Pokud dojde k úhradě menšího procenta, soud musí ještě osobní bankrot schválit či zamítnout.

Rychlý kontakt x