Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak dlouho trvá insolvence?

29.11.2021

Zajímá Vás, jak dlouho insolvence trvá? Maximální délka splácení je dána na 5 let s tím, že za určitých podmínek je maximální doba insolvence 3 roky. V případě zadlužené fyzické osoby, která splňuje podmínky insolvenčního řízení, je nejprve nutné zpracovat návrh na povolení oddlužení. Zpracování přihlášky do insolvence trvá zhruba týden. V urgentních případech lze zajistit vyřízení insolvence do 48 hodin (myšleno zpracování návrhu).

Následně po řádném podání návrhu na soud dojde do třech pracovních dní k zahájení insolvenčního řízení a dlužníkovi začíná v podstatě ochranná lhůta před úročením a vymáháním. K rozhodnutí soudu může dojít ten samý den, co byl návrh podán. Toto se ale stává výjimečně a lhůta je zpravidla měsíční. Nutno ale zmínit, že limit zde není.

Doba po povolení oddlužení

V případě povolení oddlužení soudem je ustanoven dlužníkovi insolvenční správce, který bude mít jeho případ na starosti. Od povolení insolvence také běží věřitelům 60 dnů na přihlášení svých pohledávek. Insolvenční správce domluví s dlužníkem přezkumné jednání - tedy velmi často osobní schůzku a následně se může přikročit ke splátkovému kalendáři. Pokud dlužník vlastní nemovitost, řeší se osobní bankrot nejprve jejím prodejem. Toto platí i v případě vlastnění podílu na nemovitosti.

Chci zjistit více

Insolvenci lze ukončit i dříve

Splácení v insolvenci nemůže trvat déle než pět let s výjimkou prodloužení lhůty o max. 6 měsíců z vážných důvodů nemožnosti splácet. To je lhůta maximální. Minimální lhůta je takový čas, za který dlužník splatí 100% svých závazků plus odměnu ins. správci či případně další poplatky. Úplné úhrady lze dosáhnout rovněž prodejem majetku.

Insolvenci lze mít také na 3 roky. Fixně toto platí pro starobní a invalidní důchodce (2. a 3. stupeň) nebo pro dlužníky, kteří dokáží během tří let splatit alespoň 60 procent svých závazků. Rovněž již neplatí striktně dolní hranice 30% za dobu 5 let. Pokud dojde k úhradě menšího procenta, soud musí ještě osobní bankrot posoudit.

Můžete také splácení přerušit

V takovém případě může insolvence trvat i déle. Přerušení splácení v oddlužení je možné pouze ze zvláštních důvodů. Na základě podstatných a důležitých důvodu může dlužník či jeho správce požádat soud o přerušení insolvence v maximální délce 6 měsíců. Výsledkem přerušení může být delší doba trvání insolvence.

Rychlý kontakt x