Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Pojmy v insolvenci

Insolvenční dárce: pokud osoba, která chce jít do insolvence (popřípadě už v ní je), nemá dostatečný příjem na uhrazení žádaného minima, může využít někoho ze svého okolí, který jí podepíše darovací smlouvu. Tímto se mohou oddlužit i osoby s minimálním měsíčním příjmem. Dárce se k ničemu nezavazuje a může od smlouvy kdykoli beztrestně odstoupit.

Ukončení osobního bankrotu: osobní bankrot končí úspěšně buď po maximálně pěti letech splátkového kalendáře, ale i méně, pokud jste schopni zaplatit 100% svých závazků. Nebo může skončit zpeněžením majetku a z toho následně splacené dluhy v plné výši. Při úspěšném ukončení bankrotu dostanete papír od soudu o ukončení oddlužení.

Neúspěšné ukončení osobního bankrotu: může se stát, že v průběhu splácení přijdete o zdroj příjmů. V takovém případě kontaktujte svého insovenčního správce a situaci mu popište. Musíte si zabezpečit co nejdříve nový zdroj příjmů. Pokud se Vám to nepodaří, insolvence může skončit neúspěšně. To samé platí i v případě, pokud si v insolvenci půjčíte. V insolvenci je zakázané brát si nové půjčky!!!

Darovací smlouva: také smlouva o důchodu se používá, pokud dlužníkův příjem nestačí na dosažení požadované měsíční splátky na insolvenci. Pokud potřebujete k oddlužení dárce, obraťte se na nás a my Vám darovací smlouvu rádi vypracujeme.

Osobní bankrot podmínky: k úspěšnému průběhu potřebujete splnit několik podmínek. Po jejich splnění už nic nebrání přihlášení do insolvence.

Insolvenční rejstřík fyzických osob: někdy také nazývaný ISIR. Do tohoto rejstříku je možné volně nahlížet. Je totiž veřejně dostupný a je možné sledovat insolvenci dlužníků.

Insolvenční zákon: je zákonem, který obsahuje všechny právní náležitosti osobních bankrotů a insolvencí.

Insolvenční návrh: je právní dokument - také označovaný jako návrh na povolení oddlužení, který se předkládá patřičnému soudu k rozhodnutí o úpadku.

Oddlužení podnikatelů: je možné požádat i o insolvenci, když máte dluhy z podnikání. Více se dozvíte v sekci Oddlužení OSVČ.

Neváhejte se ptát na další pojmy, které Vás zajímají na telefonním čísle 777 210 149. Rádi poradíme.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x