Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence 2023

2.1.2023

Asi nejvíce očekávanou změnou v insolvenci pro letošní rok 2023 je zkrácení maximální doby splácení v osobním bankrotu z pěti na 3 roky. Zatím vše nasvědčuje této skutečnosti a nově vstupující zájemci o oddlužení budou mít pravděpodobně ještě letos tuto možnost. Dobrá zpráva pro dlužníky a horší pro jejich věřitele. Na druhou stranu si můžeme slibovat větší počet oddlužených osob a tím pádem lepší životní úroveň v Česku.

Potřebuji poradit

Oddlužení v roce 2023

Stále zůstává legálním způsobem sloučení závazků. Nutno je dodat, že i po zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení není tento způsob pro každého. Doporučujeme si vždy individuálně zjistit podmínky pro osobní bankrot. Samotné řešení je rozděleno na dva způsoby.

 1. Splátkovým kalendářem u nemajetných dlužníků
 2. Zpeněžením majetkové podstaty u majetných dlužníků (nemovitosti, automobily vyšší hodnoty apod.)

Majetková podstata se řeší při insolvenci v roce 2023 vždy. Pokud dojde k nálezu, že dlužník opravdu hodnotným majetkem nedisponuje, přikročí se ke splátkovému kalendáři. Ten bývá závislý na dlužníkově příjmu. Existuje nezabavitelná část příjmu, která v oddlužení musí zůstávat.

Insolvence 2023  Novinky v oddlužení
       pro letošní rok  Pro více informací nás kontaktujte

Vyšší nezabavitelné minimum

Od ledna roku 2023 znovu stoupá nezabavitelná část příjmu pro exekuci a také pro oddlužení. V základním nastavení se zvedá o 2500,- na měsíc. Nařízení vlády reflektovalo návrh Ministerstva spravedlnosti, ale v průběhu loňského roku se předpokládalo zvýšení ještě vyšší. Vzhledem k vysoké inflaci a dalším tlakům je toto vítaná změna pro osoby v insolvenci či exekuci.

Výhody oddlužení

 • Zastavení růstu úroku po vyhlášení osobního bankrotu
 • Pozastavení vymáhání ze strany věřitelů včetně toho exekučního
 • V případě splátkového kalendáře je výhodou oddlužení pouze jedna měsíční splátka
 • Možnost za určitých podmínek odpuštění zbylé výše neuhrazeného dluhu po uplynutí maximální možné doby splácení

Nevýhody insolvence

 • Daná výše nezabavitelného minima (v některých případech lze požádat o vyšší)
 • Insolvence 2023 není stále pro každého a je nutné splnění všech zákonných podmínek
 • Dohled insolvenční správce a úhrada jeho odměny ve výši cca 1000,- měsíčně

Princip fungování insolvence

Žádost o tuto formu zbavení se dluhů probíhá skrze zpracování návrhu na povolení oddlužení. Doporučujeme využít služeb advokátní kanceláře se zkušeností pro tyto úkony. Zároveň doporučujeme osobní jednání ideálně v blízkosti místa Vašeho bydliště. Po zahájení insolvenčního řízení dojde k pozastavení úročení a věřitelé nemohou vymáhat pohledávky exekuční cestou. Insolvenci schvaluje příslušný Krajský soud. Žádat mohou jak fyzické osoby, tak rovněž osoby podnikající jako OSVČ.

Insolvence není pro osoby sledující nepoctivý záměr. Rovněž není doporučeno řešit insolvenci s půjčkami, které vznikly v nedávné době týdnů či měsíce. Osobní bankrot také v letošním roce nepřipouští existenci pouze jednoho věřitele. V neposlední řadě nemá smysl podávat návrh na povolení oddlužení s nedostatečným příjmem bez možnosti dárce. Nelze také během probíhajícího řízení vytvářet nové dluhy.

Pokud Vás zajímá aktuální průběh insolvence pro rok 2023, můžete nás kontaktovat na čísle 777 210 149 - stačí třeba prozvonit.

Rychlý kontakt x