Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Kdy se vyplatí insolvence?

9.5.2024

Insolvence se vyplatí, pokud se nacházíte v úpadku či platební neschopnosti. Právě nemožnost splácet všem svým věřitelům řádně a včas vede k předlužení a vymáhání ze stran věřitelů. V České republice se nachází mnoho lidí v exekucích nebo pod těžkým vymáháním. V takových případech lze zvážit oddlužení a insolvence se může vyplatit.

Potřebuji insolvenci

Osobní bankrot není pro každého a někdo na něj také nedosáhne. Základním kamenem je splnění podmínek insolvence. Ty jsou 3 nejdůležitější. Musíte dlužit minimálně dvěma věřitelům. Zároveň musíte být v prodlení alespoň jeden měsíc se splácením a musíte mít dostačující příjem, ze kterého budete hradit měsíční splátku v insolvenci. Pro lidi, kteří mají nedostačující příjem, je možné mít dárce. To je osoba, která Vám na Vaše oddlužení bude přispívat. V takových případech bývá insolvenci velmi výhodná.

Jaké podklady budete potřebovat?

Ke zpracování návrhu na povolení oddlužení, což je taková přihláška do insolvence, budete potřebovat níže uvedené podklady. Ty se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci v oblasti příjmů či vyživovacích povinností.

  • Dokumenty alespoň ke dvěma věřitelům jako jsou původní smlouvy, upomínky či exekuční příkazy
  • Příjem za posledních 12 měsíců či za doložitelnou dobu
  • Výpis z trestního rejstříku
  • Kopie občanského průkazu
  • Případně rodného listy dětí, oddací list, rozsudek o výživném a výpis z katastru nemovitostí

Vypracovat přihlášku do insolvence může notář, advokát, ins. správce či exekutor. Všichni jmenovaní by Vám měli poradit, zda se Vám insolvence vyplatí. Můžete také využít akreditované neziskové organizace.

Kdy se opravdu vyplatí vstoupit do insolvence?

Z pohledu dlužníka se insolvence vyplatí, pokud má nízký příjem a vysoké dluhy. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že svým věřitelům neuhradí dluhy v plné výši a bude mu část dluhu odpuštěna. Systém osobních bankrotů totiž umožňuje i velkou část dluhu odpustit.

Do insolvence se také vyplatí jít, pokud již máte nařízenou exekuční dražbu nemovitosti. Zahájení insolvenčního řízení totiž může mít rušící účinek dražby a k prodeji nemovitosti může dojít až v rámci oddlužení. To by mělo být výhodnější než nedobrovolná exekuční dražba.

Výhody oddlužení

Pro věřitele většinou osobní bankrot jeho dlužníka moc výhod nemá, ale v některých případech dostane uhrazeno alespoň nějakou část ze své pohledávky. Tu by v klasickém vymáhacím procesu dostat třeba ani nemusel. Pro dlužníka má insolvence více výhod a vyplatí se právě z těchto důvodů:

  1. Zastaví se vymáhání a pozastaví se také exekuce
  2. Dojde k ukončení úročení všech dluhů
  3. Splácí se v jedné měsíční splátce, která zahrnuje všechny dluhy
  4. Je zde omezená délka splácení a může dojít k osvobození od velké části dluhu

Na základě těchto výhod se jeví insolvence jako výhodná. Určitě má ale své nevýhody, pro které se nevyplatí. Nikdo Vám například nesmí po dobu trvání insolvence půjčit. Jste pod drobnohledem insolvenčního správce a většina mimořádného příjmu padne na úhradu dluhů.

Shrnutí

Insolvence se vyplatí jen v případě, že nezvládáte splácet dluhy normální cestou a Váš dluh je relativně vysoký. Zároveň splňujete podmínky osobního bankrotu a jste obeznámeni s omezeními, které toto oddlužení přináší.

Doporučujeme konzultovat Vaší konkrétní situaci s odborníky na dané téma. Nechte si poradit od zkušené osoby, které dokáže relevantně posoudit, zda se přímo Vám insolvence vyplatí. Ono, někdy to nemusí být ani tak výhodné, ale prostě jiná cesta oddlužení už být nemusí.

Rychlý kontakt x