Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Kolik stojí oddlužení formou insolvence

10.3.2023

Cena insolvence jednotlivce je až 70 000,- Kč včetně DPH. V případě oddlužení manželů stojí oddlužení dokonce ještě více. Tato částka nezahrnuje samotnou splátku věřitelům jejich pohledávek a tedy Vašich závazků. Uvedená cena zahrnuje vypracování návrhu na povolení oddlužení, které určuje zákon na 4 000,- Kč bez DPH v případě fyzické osoby či podnikatele jako OSVČ. Osobní bankrot manželů potřebuje na zpracování insolvenčního návrhu dokonce 6 000,- Kč bez DPH.

Konzultace zdarma | 777 210 149

Odměna insolvenčního správce se logicky musí k nákladům tohoto oddlužovacího procesu připočíst. Délka splácení může trvat i pět let. Za tuto dobu dlužník zaplatí náklady na insolvenčního správce ve výši 65 340,-Kč včetně DPH a odměnu za sepsání a podání návrhu advokátem ve výši 4 840,- Kč včetně DPH, tj. celkem 70 180,- Kč. Nebojte se, jedná se o celkové náklady, které jsou již rozpočítány do měsíční nutné splátky v oddlužení formou insolvence. Nejde o jednorázovou platbu.

Zaplatit méně

Aby toho nebylo málo, dlužník bude platit také 250,- Kč za každou přihlášenou pohledávku do insolvenčního řízení. Cenu insolvence je potřeba tedy rozdělit na všechny úkony s tím spojené. Pokud Vám bude někdo tvrdit, že je insolvence zdarma, raději mu nevěřte a obraťte se na někoho s praxí. Ceník lze tedy rozdělit na níže uvedené úkony:

  • Konzultace
  • Zpracování návrhu na povolení oddlužení
  • Přezkum přihlášené pohledávky
  • Odměna insolvenčního správce (měsíční)
  • Odměna při prodeji majetku

Cena oddlužení ve splátkách je různá

Po uhrazení fixních poplatků za oddlužení v insolvenci je potřeba ještě počítat s měsíční splátkou závazků. Minimální výše splátky včetně odměny ins. správci je cca 2 200,- Kč za jeden měsíc. Výše splátky ale v první řadě závisí na výši příjmu dlužníka. Horní hranice není stanovena. Různí se také celkové uhrazené procento z celkového dluhu, které může být v rozmezí 30 - 100 %, ale i menší.

Cena insolvencí se různí především při vlastnění nemovitosti či jiného hodnotného majetku, který stojí za to zpeněžit. Odměna zde není fixní a záleží na hodnotě zpeněžovaného majetku. Berte prosím na vědomí, že insolvence může překročit výše uvedené ceny. Na druhou stranu přináší mnoho výhod pro konkrétní situace, ze kterých by existovalo jen těžko lepší řešení.

Rychlý kontakt x