Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Žádost o oddlužení

4.7.2022

V tomto článku Vám poradíme, jak se dá správně a efektivně podat žádost o oddlužení. V první řadě je nutné zmínit, že oddlužení fyzické osoby či OSVČ má několik možností a záleží na konkrétním případu životní situace každého z nás. Nyní se zaměříme na žádost o oddlužení oblíbenou formou insolvence. Totiž, insolvenční řízení může mít za následek zastavení exekucí a sloučení závazků do jedné měsíční splátky. V případě vlastnictví nemovitosti či jiného hodnotného majetku je ale nutno počítat s jeho velmi pravděpodobným zpeněžením. Žádosti o oddlužení je možné podávat skrze právního zástupce či v případech ekonomického a právního vzdělání mohou jednotlivci žádat sami.

Mám zájem podat žádosti o oddlužení

Stěžejní dokument, se kterým je možné se do insolvenčního řízení přihlásit, se jmenuje návrh na povolení oddlužení. Dokument s jasně danou formou a náležitostmi je volně ke stažení. Jeho vyplnění vyžaduje již nějakou odbornost nebo alespoň minimální zkušenost. Součástí žádosti na povolení oddlužení jsou též zákonné přílohy návrhu, které je nutné odevzdat společně s hlavním dokumentem. Tyto formuláře se podávají na Krajské soudy s místní příslušností dlužníka. Vyvěšení v insolvenčním rejstříku a tedy zahájení insolvenčního řízení je soud povinen uskutečnit do 3 pracovních dní od doručení žádosti o oddlužení. Samozřejmě v případě splnění všech sounáležitostí.

Vyřízení žádosti včetně zpracování záleží na volných kapacitách jednotlivých právních zástupců. Běžně se jedná zhruba o jeden týden od osobní schůzky. Některé advokátní kanceláře nebo i dluhové poradny nabízejí možnosti zpracování online - tedy na základě zaslaných podkladů elektronickou formou. V takovém případě lze lhůtu pro zpracování návrhu na povolení oddlužení ještě zkrátit. Žádosti o oddlužení se soudům posílají rovněž elektronicky prostřednictvím datových schránek. Lhůta pro rozhodnutí či vyjádření soudu již omezena není. Nejčastěji ale dochází k vyjádření všech soudů v intervalu od jednoho dne do měsíce.

Jak tedy podat žádost o oddlužení?

  1. Je důležitá existence závazků a vědomí o nich
  2. Vybrat si vhodnou formu oddlužení právě pro sebe a porovnat možnosti
  3. Splnit podmínky nutné pro konkrétní oddlužení
  4. Poradit se s odborníkem na danou problematiku a případně s ním sepsat žádost o oddlužení
  5. Řádně plnit nastavený systém oddlužení pro jeho úspěšné splnění

V případě nejasností doporučujeme navštívit některou z dluhových poraden, kde pracují kvalifikovaní pracovníci se zkušenostmi v tomto oboru. Rádi si vyslechnou Váš příběh a určitě podpoří Vaší motivaci svou dluhy řešit rychle a správně. Určitě se nemusíte za vzniklou situaci stydět. Ostuda je spíše v opačném případě, když svoje závazky řešit nechcete. V případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit.

Rychlý kontakt x