Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Oddlužení důchodce | 777 210 149 | Pomůžeme Vám

25.10.2019

Insolvence starobního nebo invalidního důchodce má výhody, která Vám celý proces usnadní. Při oddlužení formou osobního bankrotu důchodců dochází k úplnému zastavení vymáhání včetně srážek z důchodu. Dojde také k ukončení úročení tedy zbytečnému navyšování dluhu. Velkou výhodou je pouze jedna měsíční splátka, která ve svém minimu činí cca 2 200,- Kč.

Důchodci starobní a invalidní ve II. či III. stupni mají maximální dobu splácení zkrácenou na 3 roky. Za tuto dobu splácení není nutné uhradit celou částku svých závazků. Uhradíte pouze část, na kterou ze svého důchodu či dalšího příjmu dosáhnete.

Začít s oddlužením důchodce

Samozřejmě jako u ostatních žadatelů o insolvenci, také důchodci musí splnit některé podmínky pro úspěšné zahájení oddlužovacího procesu. V mnoha případech vychází oddlužení pro důchodce výhodně. Pokud nemá dlužník dostatečný příjem (například invalidní důchod), může mít dodatečným příjem například formou brigády nebo daru.

Dárce může poskytnou takovou finanční měsíční pomoc, aby na insolvenci senior či invalidní důchodce dosáhl. Doporučujeme si přečíst důležité informace k osobnímu bankrotu seniorů níže. Srozumitelnou formou Vám tam popíšeme, co je nutné splnit a kde zažádat.

Oddlužení invalidních důchodců

Podmínky insolvence důchodce

  • Předluženost - nemožnost dále řádně a včas splácet všechny svoje dluhy
  • Starobní nebo invalidní důchodce má závazky minimálně u dvou věřitelů (institucí či osob, kterým dluží)
  • Senior či invalida nemá v trestním rejstříku záznam z krádeže, podvodu, zpronevěry apod.
  • Dostatečný příjem (důchod) nebo dar na splácení alespoň minimální částky 2 200,- / měsíc
  • Výše uvedené podmínky musí být splněny všechny současně. Pokud má dlužník hodnotný majetek (nemovitost a jiné), řeší se postup jinak.

Výhody, které mají důchodci v oddlužení

  1. Úplné zastavení vymáhání včetně ukončení exekucí
  2. Skončené navyšování jednotlivých dluhů formou úročení a penále
  3. Únosná výše splátky při oddlužení starobních a invalidních (druhého a třetího stupně) důchodců
  4. Maximální doba splátek osobního bankrotu seniora či invalidy je na 3 roky
  5. Pokud za 3 roky v insolvenci nedojde k úhradě všech závazků v plné výši nevadí, zbytek je důchodci odpuštěn

Náš stát umožňuje těmto osobám, kteří potřebují pomoci se špatnou finanční situací, zákonnou cestu k životě bez dluhů s mírnějšími podmínkami a kratší dobou splácení. Společnost si uvědomuje potřebu klidného důchodu, a to je správná přístup. Po podání návrhu již dlužník nehradí žádné svoje stávající závazky a pouze čeká na vyjádření krajského soudu.

Oddlužení důchodců

Oddlužení seniorů nemá věkovou hranici

Zákon udává pouze minimální věk, který je pro oddlužení formou insolvence nutné splnit, a to je 18 let. Senioři horní hranici nemají a stačí mít status starobního důchodce. V případě invalidity je to jinak. Musí být uznán nárok na vyplácení invalidního důchodu ve svou horních stupních a v takovém případě zájemce splňuje podmínky pro mírnější formu osobního bankrotu. Povinností dlužníka je podávat insolvenčnímu správci jednou ročně nový důchodový výměr jako potvrzení o příjmu.

Insolvence důchodců

Jaké podklady k oddlužení důchodců si připravit?

Na osobní schůzku doporučujeme mít doklady k Vašim závazkům, alespoň k některým. Na úřadě nebo na České poště si nechte za 100,- (rok 2024) vyžádat výpis z rejstříku trestů. Připravte si aktuální důchodový výměr a pokud máte ještě další příjem, tak poklady k němu. Mějte také připraven přehled Vašeho hodnotnějšího majetku. V případě vlastnictví nemovitosti bude potřeba mít výpis z katastru nemovitostí a předpokládanou tržní cenu nemovitosti, kterou před oddlužením důchodce vlastní.

Již mnoho let pomáháme v oddlužení starobních a invalidních důchodců z celé České republiky. Obraťte se na nás, pokud potřebujete pomoci nejen s insolvencí. Fungujeme jako dluhová poradna a za tu dobu jsme poradili nespočetně klientům. Lidskou formou Vám popíšeme, jak jednotlivé procesy fungují.

Rychlý kontakt x