Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Novinky spojené s novelou 2019

20.5.2019

Dobrý den,

novela insolvenčního zákona upravuje některé body, které doposud měly jiné znění nebo nebyly vůbec definované. Insolvence v roce 2019 mění:

 • na vyvěšení vyhlášky o zahájení IŘ v rejstříku v případě podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení budou mít soudy nyní lhůtu tří dnů oproti dvěma hodinám jako doposud
 • již není třeba dokládat seznam závazků s uvedením věřitelů - je však třeba stále dokládat listiny prokazující úpadek
 • údaje o očekávaných příjmech se budou uvádět pouze na následujících 12 měsíců oproti pěti rokům
 • stejně tak příjmy se již budou dokládat pouze za poslední rok nikoliv za poslední tři roky
 • v rámci příloh návrhu bude nutné dokládat i čestné prohlášení o tom, že dlužník byl poučen o IŘ
 • nové návrhy na oddlužení po již zdárně ukončeném oddlužení bude možné podávat až po uplynutí lhůty deseti let
 • v případě zrušeného oddlužení z důvodu sledování nepoctivého záměru bude možné nový návrh podat až po uplynutí lhůty pěti let
 • oddlužení plněním splátkového kalendáře bude nově vždy probíhat i za doprovodu zpeněžení majetkové podstaty - to však neplatí, pokud IS zjistí, že by se tím nedosáhlo uspokojení věřitelů
 • o nižší než zákonné splátky bude možné zažádat i v průběhu IŘ, nikoliv pouze na jeho začátku
 • dlužníkovi může být nařízena účast na sociálním poradenství v rámci finanční gramotnosti ve výši 100 hodin
 • dlužník oddlužení splní, pokud uhradí 100 %, nebo pokud uhradí 60 % za tři roky, nebo uhradí 30 % za pět let - stačí však když v rámci procent uhradí pouze částky bez podřízených pohledávek (do nich nyní spadají i úroky, které v souhrnné výši převyšují původní jistinu)
 • osoby se starobním nebo invalidním důchodem mají oddlužení na tři roky 
 • oddlužení je nyní možné na jeden rok přerušit (například nemoc dlužníka apod.)
 • oddlužení je na návrh dlužníka možné také o půl roku prodloužit
 • a další

Od 1.6.2019 se toho mění poměrně hodně. Pokud máte zájem o insolvenci, neváhejte nás kontaktovat na čísle 777 210 149. Rádi Vám poradíme podle aktuálních podmínek.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x