Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Mírnější podmínky pro oddlužení v době pandemie

28.5.2020

Vážení čtenáři,

opatření v době pandemie se dotýká i osob, které již nedokáží ustát své závazky a musí svoji situaci řešit nějakou formou oddlužení. V návrhu zákona upravující i insolvence zaznělo například následující:

  • Písemnosti se již nebudou doručovat samostatně osobám, které mají právo na podání opravného prostředku. Tyto osoby tedy musí sledovat insolvenční rejstřík, aby se o takové písemnosti dozvěděly. Dlužníkům budou tyto písemnosti doručované zvlášť bez omezení.
  • Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, není povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku. To neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření při epidemii.
  • Věřitelé nebudou moci do 31. srpna 2020 podávat insolvenční návrhy, resp. k jejich návrhu se nebude přihlížet.
  • Dlužníkům může být přiznáno osvobození od placení pohledávek i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek (případně nižší než 50 % nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli).
  • Možnost mimořádného moratoria pro dlužníky – podnikatele, tedy jakési ochranné doby, kdy jsou zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, ale nelze rozhodnout o úpadku dlužníka.

Návrh zákona již schválil senát a pravděpodobně brzy přejde v platnost. Lidé budou tedy chráněni před podáním osobního bankrotu ze strany věřitele. Stále pro Vás sledujeme nové dění ze světa oddlužení a přinášíme Vám čerstvé a přehledné informace. Jsem Tu pro Vás.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x