Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak funguje osobní bankrot?

Osobní bankrot, neboli též oddlužení, je způsob vypořádání svých dluhů s věřiteli v insolvenčním řízení. K vyhlášení osobního bankrotu je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení u příslušného krajského soudu. V tomto návrhu je důležité uvést, že dlužník navrhuje průběh insolvence formou oddlužení. Insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení musí obsahovat označení dlužníka, údaje o očekávaných příjmech dlužníka a o příjmech za poslední 1 rok, listiny prokazující úpadek či seznam dlužníkova majetku. Návrh také musí obsahovat přílohy dokazující tyto skutečnosti. Je nutné, aby bylo v návrhu dokázáno, že se dlužníkovi podaří během následujících 5 let uhradit svým věřitelům alespoň minimální % dluhů.

Do třech dnů je soud povinný vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Jakmile soud vydá tuto vyhlášku, dojde k pozastavení úročení, dražeb majetku a konání exekutora. Dlužník však od vyhlášení zahájení insolvence je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou, převážně pokud by mělo dojít k jejímu zmenšení.

Vydá-li soud rozhodnutí o úpadku formou oddlužení, probíhá osobní bankrot dvěma způsoby:

  • Zpeněžením majetku
  • Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku

Během zpeněžení majetkové podstaty se prodává dlužníkův majetek získaný do doby vyhlášení úpadku. Z výtěžku z prodeje majetkové podstaty jsou následně uspokojení věřitelé. Tímto aktem může být ukončen osobní bankrot a zbylé závazky mohou být dlužníkovi odpuštěny v plné míře.

Při osobním bankrotu řešeném formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužníkovi zpeněžen majetek, kterým je možné vypořádat se s věřiteli, a stanoven nový splátkový kalendář společný pro všechny jeho věřitele. Bude-li dlužník pravidelně plnit splátkový kalendář během následujících pěti nebo tří let, dojde k ukončení osobního bankrotu a zbylé závazky budou dlužníkovi odpuštěny. Podmínkou však je, že dlužník musí během pěti let uhradit minimální % svých závazků.

Více o osobním bankrotu...

Jak tedy osobní bankrot funguje? Je to stejné jako u oddlužení. Jedná se o totožný model, kde je třeba nejprve sepsat přihlášku - tedy návrh na povolení oddlužení, reagovat na případné doplnění a čekat na rozhodnutí soudu. Po pozitivním rozhodnutí soudu budete mít přiděleného insolvenčního správce a osobní bankrot začne fungovat buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením majetkové podstaty.

A jak na osobní bankrot?

Pokud chcete zažádat o osobní bankrot, je třeba vědět, jak na to. Obraťte se na nás a my Vám poradíme, jak na osobní bankrot a v případě zájmu Vám zajistíme provedení celým procesem. Máme zkušenosti již s mnoha případy a víme, co je třeba dodržet, aby byl osobní bankrot schválen. Rádi Vám více informaci sdělíme po telefonu nebo na případné osobní schůzce. Návrh na osobní bankrot je zpracováván renomovaným panem advokátem s vysokou mírou úspěšnosti a tedy povolených insolvenčních řízeních.

Rychlý kontakt x