Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Jak funguje osobní bankrot?

Osobní bankrot, neboli též oddlužení, je způsob vypořádání svých dluhů s věřiteli v insolvenčním řízení. K vyhlášení osobního bankrotu je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení u příslušného krajského soudu. V tomto návrhu je důležité uvést, že dlužník navrhuje průběh insolvence formou oddlužení. Insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení musí obsahovat označení dlužníka, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech a o příjmech za poslední 3 roky, seznam dlužníkových závazků či dlužníkova majetku. Návrh také musí obsahovat přílohy dokazující tyto skutečnosti. Je nutné, aby bylo v návrhu dokázáno, že se dlužníkovi podaří během následujících 5 let uhradit svým věřitelům alespoň 30 % dluhů.

Do dvou úředních hodin je soud povinný vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Jakmile soud vydá tuto vyhlášku, dojde k pozastavení úročení, dražeb majetku a konání exekutora. Dlužník však od vyhlášení zahájení insolvence je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou, převážně pokud by mělo dojít k jejímu zmenšení.

Vydá-li soud rozhodnutí o úpadku formou oddlužení, probíhá osobní bankrot dvěma způsoby:

  • Zpeněžením majetku
  • Splátkovým kalendářem

Během zpeněžení majetkové podstaty se prodává dlužníkův majetek získaný do doby vyhlášení úpadku. Majetek získaný během insolvence již nespadá do majetkové podstaty. Z výtěžku z prodeje majetkové podstaty jsou následně uspokojení věřitelé. Tímto aktem je ukončen osobní bankrot a zbylé závazky jsou dlužníkovi odpuštěny.

Při osobním bankrotu řešeném formou plnění splátkového kalendáře je dlužníkovi stanoven nový splátkový kalendář společný pro všechny jeho věřitele. Bude-li dlužník pravidelně plnit splátkový kalendář během následujících pěti let, dojde k ukončení osobního bankrotu a zbylé závazky budou dlužníkovi odpuštěny. Podmínkou však je, že dlužník musí během pěti let uhradit minimálně 30 % svých závazků.

Více o osobním bankrotu...

Jak tedy osobní bankrot funguje? Je to stejné jako u insolvence. Jedná se o totožný model, kde je třeba nejprve sepsat přihlášku - tedy návrh na povolení oddlužení, reagovat na případné doplnění a čekat na rozhodnutí soudu. Po pozitivním rozhodnutí soudu budete mít přiděleného insolvenčního správce a osobní bankrot začne fungovat buď splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty.

A jak na osobní bankrot?

Pokud chcete zažádat o osobní bankrot, je třeba vědět, jak na to. Obraťte se na nás a my Vám poradíme, jak na osobní bankrot a v případě zájmu Vám zprostředkujeme provedení celým procesem. Máme zkušenosti již s mnoha případy a víme, co je třeba dodržet, aby byl osobní bankrot schválen. Rádi Vám více informaci sdělíme po telefonu nebo na případné osobní schůzce.

Rychlý kontakt x