Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence s darovací smlouvou

4.10.2021

Může se stát, že máte dluhy, ale nemáte dostačující příjem. V takovém případě pravděpodobně nedokážete hradit věřitelům dlužné částky řádně a včas, ale také asi nedosáhnete na oddlužení formou insolvence. Naštěstí právě pro Vás je zde institut dárce neboli darovací smlouvy. Dárce je osoba, která Vám bude na splátku v insolvenci přispívat. Díky němu byste měli splnit podmínku dostačujícího příjmu v osobním bankrotu. Určitě toho nelze zneužít a sledovat tím nepoctivý záměr. Dárce v oddlužení nemá nahradit nějaký neoficiální příjem. Slouží spíše jako možnost například pro maminky na mateřské, které opravdu nemohou vyjít s finančními prostředky tak, aby ještě hradili řádně a včas své závazky. Dárce jim a samozřejmě i dalším jedincům může přispívat pouze určitou dobu. Pokud si totiž dlužník najde svůj vlastní a také dostačující příjem, dárce již není potřeba.

Mám nárok na oddlužení, když budu mít dárce?

Samozřejmě osoba před vstupem do insolvence musí splňovat další podmínky jako ostatní. Dárce nesmí být manžel nebo manželka a měl by on sám mít dostačující příjem a neměl by mít sám špatnou finanční situaci. Určitě nesní být sám v insolvenčním řízení. Darovací smlouva se většinou neuzavírá na dobu určitou, ale je jasně definovaný účel daru na jeho použití. V tomto případě se jedná tedy o pomoc se splátkou v osobním bankrotu. Dárce může kdykoli od smlouvy odstoupit, pokud k tomu existuje pádný důvod. Nejčastěji se může jednat o změnu jeho vlastní finanční situace. Uplatnění tohoto institutu záleží vždy na individuálním posouzení.

Rychlý kontakt x