Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Podání insolvence dlužníků

18.6.2017

Situace okolo dlužníků se stále vyvíjí. Počty předlužených osob pomalu začínají klesat, což jsou dobré zprávy. O insolvenci žádá ale stále velký počet obyvatel po celé České republice. Insolvence dlužníků může být vhodné řešení pro osoby se špatnou finanční situací. Jsme tu proto od toho, abychom insolvenci dlužníkům zprostředkovali. Působíme po celé republice a pomáháme lidem z těžké životní situace. I pro Vás jsme neustále na telefonním čísle 777 210 149 a řešíme společně finanční problémy a hledáme vhodné řešení. Insolvence dlužníků je cesta k životu bez dluhů.

Podání insolvence

Dlužník může podat insolvenci skrze zástupce, který je k tomuto úkonu oprávněn. Je potřeba si obstarat podklady k závazkům a příjmům. Dále si vyžádejte výpis z trestního rejstříku (například na České poště) a připravte si občanský průkaz. K podání insolvence dlužníků jsou oprávněni advokáti, insolvenční správci, neziskové organizace nebo exekutoři. Připravte si na osobní schůzku následující:

  1. Existence závazků - smlouvy, upomínky, exekuční příkazy atd.
  2. Prokázání příjmů - pracovní smlouva či dohoda, důchodový výměr, podpora apod. (zákon vyžaduje doložení příjmu za posledních 12 měsíců)
  3. Občanský průkaz - nezbytný podklad k podání insolvence dlužníka
  4. Výpis z rejstříku trestů - na počkání Vám jej vystaví na přepážce Czechpoint

Výše uvedený seznam je pouze základním výčtem potřebných podkladů ke správné zpracování a podání insolvenčního návrhu na příslušný krajský soud. Mohou existovat další skutečnosti, které bude potřeba prokázat v insolvenci dlužníka listinou formou. Může se jednat o tyto dokumenty:

  1. Oddací list - v případě platného sňatku dlužníka
  2. Rodné listy dětí či rozsudky o výživném . slouží k prokázání vyživovací povinnosti
  3. Výpis z katastru nemovitostí - včetně odhadované hodnoty nemovitosti
  4. Doložení mimořádných měsíčních výdajů

Zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení trvá v řádu hodin až dní. Následně je nutné odeslat vypracovaný návrh na krajský soud dle dlužníkova bydliště. Insolvenci musí soud zahájit nejpozději do třech pracovních dní, pokud je vše doloženo v pořádku.

Co se děje po podání návrhu

Zahájí se insolvenční řízení a soud se musí podanému návrhu dlužníka zabývat. V případě nějakého nedostatku má soud možnost vyžádat si doplnění nebo opravu návrhu dle skutečnosti. Pokud je vše kompletní a správně zpracované a podané, soud insolvenci dlužníkům povolí. Důležité je zmínit, že hned se zahájením řízení dojde ke stopnutí veškerého vymáhání ze stran věřitelů, zastaví se také růst úroků a nesmí se pokračovat ve splácení závazků. Po povolení oddlužení soudem je přidělen insolvenční správce, který si s dlužníkem domluví přezkumné jednání. Tedy osobní schůzku, na které se nastaví průběh insolvence.

Úspěšný proces insolvence dlužníků

Lze splácet maximálně 5 let. Může dojít k prodeji nemovitosti či jiného hodnotného majetku. Výše splátky se dlužníkovi v insolvenci může různě měnit podle změn v nezabavitelných částkách nebo na základě změny v příjmu. Není nutné zaplatit všechny dluhy v plné výši. Pokud dlužník v insolvenci nedosáhne na plnou úhradu, měl by zažádat o prominutí zbývající části dluhů. Pokud ovšem dojde k úhradě plné výše přihlášených pohledávek věřitelů, insolvence tím úspěšně končí.

Pokud hledáte osoby, které se již v insolvenci nachází nebo chcete nalézt svůj případ v insolvenčním rejstříku, je vhodným nástrojem ISIR, kde se můžete podívat na probíhající nebo ukončení insolvence dlužníků.

FC Insolvence dlužníků

Rychlý kontakt x