Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvence na 5 let

31.7.2023

Insolvence fyzických osob v České republice může trvat maximálně 5 let. Uvedená délka oddlužení je po dobu splácení. Je nutné připočítat čas na zpracování návrhu na povolení oddlužení, rozhodování soudu, přihlašování věřitelů po povolení osobního bankrotu (60 dnů), přezkumné jednání s insolvenčním správcem. Až po této době může začít plnění oddlužení formou splátkového kalendáře na 5 let. Během pěti let lze také v mimořádných případech požádat až o půlroční odklad splátek. Insolvence vždy ale 5 let trvat nemusí.

Potřebuji vstoupit do insolvence

Může insolvence trvat kratší dobu než 5 let?

Ano, maximální délka trvání pro osoby, které jsou schopni v insolvenci uhradit 60 % či více procent ze svých závazků za 3 roky, mohou být oddlužení již po třech letech. Insolvence na 5 let neplatí ani pro starobní a invalidní důchodce (2. a 3. stupeň). Tyto osoby mají zkrácenou lhůtu splácení na maximálně 3 roky.

Pokud ovšem dlužník kdykoli dříve uhradí 100 % svých závazků, tak je oddlužen a insolvence může skončit. To ve výsledku znamená, že se ho maximální lhůty netýkají a může projít insolvencí například již za rok. Zajímá Vás, jaké jsou podmínky pro insolvenci na 5 let?

Insolvence je právní stav, kdy dlužník není schopen splnit své finanční závazky vůči věřitelům a má nedostatek aktiv k úhradě svých dluhů. Podmínky pro vyhlášení insolvence mohou být různé v závislosti individuálním přístupu. Zde jsou obecné podmínky, které často platí pro vyhlášení insolvence:

  1. Dlužník musí být v platební neschopnosti: Dlužník nemůže splnit své splatné finanční závazky. Platební neschopnost se může projevit tím, že dlužník neplatí své dluhy ve splatnosti, nemá dostatek hotovosti k úhradě dluhů nebo nemůže získat nové finanční prostředky k uspokojení svých závazků. Je po splatnosti déle než 30 dní.
  2. Dlužník je v úpadku: Tato podmínka se týká situace, kdy majetek dlužníka je nižší než jeho dluhy.
  3. Není vinen z majetkové trestné činnosti: Krádeže, podvod, zpronevěra, loupežné přepadení apod. Lze požádat soud, pokud je tento přečin déle než 5 let od rozsudku.
  4. Dostatečný příjem na úhradu splátek: Nejnižší možná splátka v oddlužení na 5 let je zhruba 2 200,- Kč.
  5. Minimálně 2 věřitelé: Dlužník musí mít pro oddlužení formou osobního bankrotu minimálně dva různé věřitele.

Podmínky pro insolvenci se mohou lišit v závislosti na konkrétních právních předpisech jednotlivých zemí a jurisdikcí. Pokud máte konkrétní otázky ohledně insolvence na 5 let či kratší dobu, doporučujeme Vám se obrátit na odborníky či rovnou volat na číslo 777 210 149.

Rychlý kontakt x