Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Pomoc s exekucí v online poradně

Bezplatná exekuční poradna online funguje již řadu let a je k dispozici pro každého, kdo potřebuje poradit. Může se jednat o dotaz na probíhající exekuci či jak této formě vymáhání předcházet. Dotazy kladené telefonicky či emailem mohou být obecného charakteru či se může jednat o konkrétní otázku. Odpovědi bezplatné exekuční poradny se zakládají na zkušenostech a vědomostech, ale nemohou nahradit právní rozbor konkrétních situací. Rady jsou poskytovány z dobré vůle pomoci s exekucemi. Odpovědi a otázky jsou samozřejmě anonymní.

Pro radu volejte 777 210 149

Telefonické poradenství je zdarma a většinou probíhaá velmi jednoduše, kdy na Vaší odpověď dostanete v dobré víře odpověď. Poradna si vyhrazuje právo neodpovědět, pokud se dotaz netýká oblasti pomoci z exekucí. V případě dotazu mířícího do jiného tématu se Vás pokusíme nasměrovat na správné místo. Za dobu praxe se nám podařilo vyřídit mnoho žádostí o radu či pomoc. Níže si můžete přečíst nejčastější dotazy, které za léta do exekuční poradny chodily.

Potřebuji exekuce zastavit

Jak se zbavit exekuce?

V první řadě ji lze vyplatit. Tedy uhradit pohledávku v plné výši a zaplatit náklady exekuce včetně úroků a penále. Zbavit se exekuce jde také v oddlužení. Hovoříme o insolvenci, které se také mezi lidmi říká osobní bankrot. Podání žádosti na oddlužení dochází k zastavení exekucí a po povolení insolvence soudem k jejich zániku. Souběžně se zastaví také úročení. Po zbavení exekucí přichází splácení v jedné měsíční splátce pro všechny věřitele dlužníka dohromady. V případě vlastnictví hodnotného majetku může dojít k jeho zpeněžení ještě před samotným splácením. Zbavte se exekucí řádně a obraťte se na odborníky.

Nejčastější dotazy včetně odpovědí

Jak komunikovat s exekutorem a dostat odpověď?

Dle zákona je správná cesta ke komunikaci s exekutorskými úřady oficiální písemná korespondence přes email či datovou schránku. Vždy uveďte správný předmět a co nejlépe formulujte Váš požadavek.

Mám srážku ze mzdy. Může mi i tak exekutor zabavit majetek?

Bohužel, může. Jedná se o dva souběžné výkony exekuce, které mohou být prováděny zároveň. Pro tyto případy doporučujeme s exekutory intenzivně komunikovat a pokusit si sjednat oboustranně přijatelný splátkový kalendář. Předem poradna exekuce upozorňuje, že se ne vždy se musí kompromis podařit.

Exekutor mi obestavil účet a jsem nyní bez finančních prostředků.

V případě exekuce máte nárok na nezabavitelnou část životního minima. Exekutor má zákonný nárok účet tz. zablokovat. Vaši finanční instituci (banku) můžete požádat o vyplacení dvojnásobku životního minima. Se zaměstnavatelem se můžete domluvit o vyplácení tohoto minima například poštovní poukázkou.

Jaké jsou způsoby exekučního vymáhání?

Zákonem určené způsoby provedení vymáhání jsou následující možnosti. Jedná se o jednu či více možností současně. Také v případě domluvení se s exekutorem na jedné z variant mu neodpadá právo na další formu vymáhání.

  • Srážka z příjmů (mzda, důchod apod.)
  • Přikázáním pohledávky z bankovního účtu (blokace účtu)
  • Zpeněžení movitého a nemovitého majetku dlužníka
  • Postižení závodu či podnikání
  • Spravování nemovitého majetku
  • Pozastavení řidičského průkazu - pouze v případech dluhu na výživném

Kvůli dluhu cca 100 000,- mi chce exekutor prodat střechu nad hlavou. Má na to právo?

Exekuční zajištění nemovitosti slouží jako taková pojistka exekutora. Existuje ale judikatura, kde musí exekutor přednostně využít jiných způsobů k alespoň postupné úhradě pohledávky před samotným zpeněžením dlužníkova bydlení. Jedná se totiž o nejvíce agresivní způsob. Exekuční poradna radí: oficiálně vyrozumějte exekutorský úřad o nesouhlasu s daným postupem a navrhněte jiný způsob včasného plnění.

Při návštěvě exekutora došlo k oblepení majetku, který ale nepatří mě. Co můžu dělat?

Mobiliární exekuce se soupisem majetku by v ideálním případě měla obsahovat pouze dlužníkův majetek. Pokud se v soupisu objevuje majetek třetí osoby, tak právě tato osoba má možnost podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Obtíž je v tom, že takovou skutečnost a tedy vlastnictví polepené či odvezené věci musí prokázat. Doložit kupní smlouvy či paragony ale bývá obtížné. Pomoc s mobiliární exekucí může být zas a znovu rozumná domluva s konkrétním úřadem.

Celková výše exekuce mi přijde neoprávněná a neadekvátní. Mohu se bránit?

Asi všichni, kteří se s exekucí shledali budou tvrdit, že jim vymáhaná částka přišla vysoká a penále a odměny neadekvátní. Vyhláška od Ministerstva spravedlnosti upravuje výpočet nákladů exekutora a jeho odměn. Doporučujeme se nejprve dobře obeznámit se zákonnou kalkulací a pokud shledáte i tak chybu ve výpočtu, můžete podat námitku adresovanou přímo exekutorskému úřadu.

Kde hledat pomoc s exekucemi

Řešte problémy s exekucemi v ideálním případě osobně. Najděte si nějakou pobočku v blízkosti Vaše bydliště. Doporučujeme se obrátit na advokátní kanceláře. Poradny pro exekuce bývají ve většině velkých měst České republiky. Pomoc může být v případě advokátů zpoplatněna. Zbavit se exekucí nebývá snadné a už vůbec ne rychlé. Naštěstí existují legální způsoby, které Vás z dluhů dostanou. Dobrá exekuční poradna by Vám měla být schopna odpovědět a případně doporučit způsob řešení.

Pokud si nemůžete dovolit placeného advokáta, aby Vám s exekucí pomohl, můžete se obrátit na charitativní neziskové organizace poskytující různé služby bezplatně. Za zmínku určitě stojí Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni nebo Rubikon. Nechte si pomoct s ukončením exekuce přes odborníky s praxí.

Rychlý kontakt x