Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Snížení odměny exekutora! Dle nové vyhlášky činní pouhých 2.000,- Kč

1.4.2017

Nová vyhláška ministerstva spravedlnosti snižuje odměnu exekutora ze 3.000,- Kč na 2.000,- Kč. To se Exekutorské komoře nelíbí. Tuto vyhlášku považuje za populistickou a protiústavní. Náhrada hotových výdajů se nově navíc bude snižovat na polovinu v případě, že dlužník splatí svůj dluh ve stanovené lhůtě.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán si od úpravy tarifu slibuje snížení celkového zadlužení u řady dlužníků. Stále to však považuje jako minimální zásahy do odměn a náhrad soudních exekutorů, které dlužník vedle splácení svého dluhu uhradí. Představoval by si však ještě mnohem větší snížení.

Dle České justice "Exekutorská komora tvrdí, že krok může vést k výraznému zhoršení ekonomické situace exekutorů a ve svém důsledku ke znatelnému propadu vymahatelnosti práva. Snížení odměn je podle stavovské organizace citelné, protože se dotýká pohledávek, jež nyní tvoří více než 60 procent portfolia exekutorských úřadů. Protiústavnost Pelikánova postupu spatřuje v tom, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání lze stanovit pouze zákonem, nikoliv vyhláškou."

Exekutorská komora varuje, že s platností nové vyhlášky, může dojít ke snížení počtu fungujících exekutorů, pro které již nebude tato činnost rentabilní. Ministerstvo se této situace ale příliš neobává. Dle statistik ČTK exekutorů spíše více přibývá, než ubývá, a to i když jsou známy snížené tarify.

Zdroj: Česká justice

Rychlý kontakt x