Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Poslanci souhlasili s tím, aby nezadlužený partner byl při exekuci více chráněn...

16.4.2015

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která přispěje ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to zejména v oblasti společného jmění manželů. Nezadlužený z manželů by měl být na jejím základě více chráněn.

Rozvodové naschvály, které provázejí komplikované rozpady manželství, totiž přivádějí jednoho z partnerů do nečekaných a zbytečných dluhů. Setkávají se s tím soudci, sociální pracovníci i organizace, které pomáhají lidem v nouzi.

A tak exekutor bude muset povinně přihlížet k rozsahu majetku manželů dle záznamů v tzv. Seznamu listin a tomu z partnerů, který není dlužníkem, zůstane při exekuci účtu zachována polovina finančních prostředků. Exekutorská komora ČR však v minulosti uvedla, že v exekuci je rozložení společného jmění manželů beze zbytku respektováno.

Novela mění postup soudu

Podle ministerstva spravedlnosti novela mění postup soudu nebo soudního exekutora při výkonu rozhodnutí (exekuci) vedeném na společné jmění manželů. Nově musí zohledňovat stav, kdy zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn smlouvou nebo rozhodnutím soudu evidovaným v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným nově od 1.1.2014 Notářskou komorou České republiky. V současné době se k takovým smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Je-li dnes výkonem rozhodnutí (exekucí) postižen majetek, který do společného jmění po jeho zúžení nepatří, musí manžel (manželka) dlužníka podat vylučovací žalobu k soudu, který o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí (exekuce) rozhodne.

"To nejdůležitější, co v tom návrhu je, je úprava ve směru kultivace provádění exekučního řízení, které se týká manželů. To znamená, že by se mělo konečně zajistit, že pokud si manželé rozdělili společné jmění, tak také exekutor bude postupovat právě podle toho, jak si to společné jmění rozdělili. Dosud poněkud absurdně exekutor postihoval společné jmění, jako kdyby si ti manželé vůbec nic nerozdělili, a bylo potom na tom druhém, poškozeném manželi, aby si to zpětně vyžaloval, což pochopitelně oslabovalo vůbec důvěru v právní stát. Druhou výraznou změnou v tomto ohledu je potom to, že také na účet manžela povinného bude možné dosáhnout jenom co do poloviny toho zůstatku. To jsou z mého pohledu hlavní prvky tohoto návrhu," řekl při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Na účtu zůstane polovina částky

Manželovi dlužníka má také nově zůstat na účtu k dispozici vždy jedna polovina částky, která na účtu byla v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční příkaz, přičemž minimálně tam musí zůstat dvojnásobek životního minima jednotlivce. Pokud na účtu manžela dlužníka nebudou žádné peněžní prostředky, které před uložením na účet byly ve společném jmění manželů, bude výkon rozhodnutí zastaven.

Novela dále přináší spravedlivější úpravu v oblasti náhrady nákladů řízení. Účastník sporného řízení a exekučního řízení, který v těchto řízeních nebyl zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem, má mít nově právo na přiznání náhrady hotových výdajů v paušální výši podobně jako účastník řízení, který je zastoupený advokátem. Nezastoupený účastník řízení již nebude muset prokazovat hotové výdaje za účelem přiznání náhrady takových nákladů, protože mu bude v případě vyhraného sporu na základě ministerské vyhlášky přiznána paušální částka, která je již dnes podle advokátního tarifu poskytována účastníkům zastoupeným advokátem.

Má chránit věřitele i nezadluženého partnera

"Nově nastavujeme systém tak, abychom na jedné straně ochránili věřitele, jejichž zájmy by mohly být poškozeny, pokud by nebylo vůbec možné postihnout peněžní prostředky na účtu manžela, na straně druhé však myslíme i na ochranu manžela dlužníka, který si ani nemusí být vědom existence titulu pro výkon rozhodnutí a při zablokování účtu může například ztratit schopnost splácet své úvěry a podobně," popsal cíl novely Robert Pelikán.

A dále ministr řekl: "Vítám, že poslanci podpořili návrh, který lépe upravuje exekuce týkající se společného jmění manželů. Není rozhodně spravedlivé, aby jeden z manželů byl postihován za nezodpovědné jednání svého partnera, který vytvořil dluhy a nesplácel je. Z praxe víme, že až deset procent stížností na zabavování majetku exekutory míří tímto směrem, což je dosti znepokojivé číslo."

Pokud novelu schválí senát a podepíše prezident republiky, vstoupí v účinnost patnáct dnů po vyhlášení ve sbírce zákonů.

Zdroj: Konkursní noviny (Karel Žítek)

Rychlý kontakt x