Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Petiční výbor chce nezávislou komisi k exekutorskému tarifu

24.10.2016

I nejnovější verze snížení exekutorského tarifu je likvidační. Tvrdí to petiční výbor zaměstnanců exekutorských úřadů v dopise, který rozeslal členům vlády. Podle výboru by nově navržené parametry měly znovu projít zhodnocením dopadů podle RIA. „Žádáme o veřejné projednání návrhu snížení tarifu v reprezentativní komisi za účasti nestranných odborníků a zástupců zaměstnanců i odborů,“ vyzývá v dopise zmocněnec petičního výboru, soudní exekutor Petr Kučera.

V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení novela exekučního tarifu, tedy vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

„Ačkoliv ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že jím navržený tarif měnit nebude a podpůrné analýzy jsou správně a seriózně provedeny, prohlásil ministr spravedlnosti v reakci na připomínky rezortů, že analýza není zcela správná a dne 14. října představil tisku nové znění vyhlášky,“ uvádí Výbor.

Šéf resortu justice Robert Pelikán (ANO) počítá s tím, že některé exekutorské úřady vlivem změny vyhlášky, která má platit od ledna příštího roku, mohou skončit, a dokonce to vítá. 

„Exekutorských úřadů je skutečně mnoho, efektivnější systém by byl s polovinou z nich. Pokud jich část zanikne, tak to trhu a té službě neublíží, spíše naopak, vymahatelnost práva se mírně zlepší,“ míní ministr.

Snížení příjmů o třetinu

Vyhláška zavádí nové pásmo výpočtu odměny z 15 % na 10 % a to do 10000 Kč, snižuje minimální odměnu z 3.000 Kč na 2.000 Kč a paušál z 3500 Kč na 1750 Kč. Tím se však zcela mění oproti předchozímu návrhu rozsah dopadů, a to na všechny exekuce, upozorňují exekutoři. Výpočet dopadů ministr neuvedl, v současné době dopady exekutoři propočítávají.

Předběžně však vyčíslují dopady na více než 32% snížení reálných příjmů jednotlivého exekutorského úřadu.

„Takové snížení v období tlaku na zvyšování mezd a navyšování všech nákladů nelze ekonomicky udržet při vysokých nárocích na kvalitu práce a významném snížení vymahatelnosti. Zavedením nového pásma a snížení odměny o tisíc korun se bude vztahovat na všechny exekuce, bez ohledu na jejich pracnost a délku vymáhání, což jasně popírá obsah programového prohlášení vlády, přičemž rozpor není ministerstvem zdůvodněn,“ uvádí se ve stanovisku exekutorů.

Na 63 % všech pohledávek (do 23.000 Kč) se bude navíc vztahovat snížení minimální odměny z 3000 Kč na 2000 Kč, a na všechny exekuce vymožené v třicetidenní lhůtě se uplatní snížení paušálu o 50 % z 3500 Kč na 1750 Kč.

„Snížení reálných příjmů exekutorského úřadu o 32 %, navíc ve velice krátké době, bez možnosti náhradního zdroje příjmu je likvidační,“ míní exekutor Kučera.

Jak dále petiční výbor uvádí, v RIA není vyčíslen dopad zbytečného snížení tarifu do státního rozpočtu. Jenom u DPH odhadujeme snížení o 42 milionů Kč ročně, dále snížený výběr daně z příjmů ze závislé činnost a nezávislé činnosti o dalších cca 60 mil. Kč ročně. 

„Vymahatelnost práva klesne a během krátké doby se zastaví a zhroutí. Spisy nebude možné předat nástupcům a počet úřady bude postupně klesat, přičemž lze očekávat kartelové dohody zbylých exekutorů se všemi negativními dopady, zejména nastavení poplatků za převzetí exekuce, nedostupnost exekuce pro všechny věřitele apod. Nepochybně se začne vymáhat mimo dohled státu a to vše v období předpokládané recese,“ míní Výbor.

Návrh ministerstva se s takovými scénáři se podle výboru odmítá vůbec zabývat, ale když mohou nastat, nutno takové varianty definovat a navrhnout krizové scénáře.

Petiční výbor se zároveň domnívá, že pro Ministerstvem spravedlnosti předložený nový návrh vyhlášky je nutné znovu vypracovat RIA, zejména proto, že nový návrh na rozdíl od předchozího se dotýká všech exekucí.

„Úprava tarifu je plně v kompetenci ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti však s názorovými skupinami zejména oponentními nekomunikuje, vždy jen vyhlásí svůj záměr. Proti snížení tarifu brojí široká právnická veřejnost,“ vysvětluje Výbor členům vlády.

Jak dále připomíná, zaměstnanci exekutorských úřadů podepsali petici Proti snížení exekutorského tarifu. Obávají se, že snížením tarifu dojde k hromadnému propouštění a ukončování činnosti úřadů. Petiční výbor již dříve vyzval vládu ČR, Parlament ČR, příslušné orgány a každého, kdo může přispět k řešení vážné a vyhrocené situace, k neprodlenému jednání.

„Jednoznačně preferujeme sociální dialog a dohodu na základě jednání, jednostranný diktát likvidační vyhláškou o snížení tarifu odmítáme. Zaměstnanci exekutorských úřadů žádají o ochranu před navrženým a bezdůvodným drastickým snížením tarifu. Žádáme o ochranu zaměstnanosti a o zajištění přiměřené odměny za naši práci. Chceme stejné zacházení jako ostatní zaměstnanci, zejména v justici, kde se průběžně zvyšují platy. Žádáme o veřejné projednání návrhu snížení tarifu v reprezentativní komisi za účasti nestranných odborníků a zástupců zaměstnanců i odborů,“ uzavírá zmocněnec petičního výboru, soudní exekutor Petr Kučera.

Zdroj: Česká justice (Dušan Šrámek)

Rychlý kontakt x