Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Novou oddlužovací novelou hrozí soudům kolaps!

10.1.2017

Schválení oddlužovací novely by mohlo umožnit podat insolvenční návrh až 600 tisícům lidí, kteří na oddlužení zatím nemohli dosáhnout. I kdyby tuto možnost využilo pouhých 5 % z nich, došlo by až ke 100% nárůstu podávaných návrhů. Jsou na to soudy připraveny?

Až ke 100% nárůstu podávaných návrhů by mohlo vést odstranění stávající podmínky úhrady minimálně 30% dluhů za dobu 5 let. Novela totiž počítá s tím, že oddlužení bude moci probíhat v horizontu 3, 5 a 7 let. Ministerstvo spravedlnosti zároveň v novele představuje možnost přerušení v průběhu oddlužení až na 1 rok.

A jak se k tomu staví jednotlivé soudy? Přijímají už nějaká opatření?

Krajský soud v Ústí nad Labem označuje novelu za skutečnou zátěž pro soudy, u kterých dojde k minimálně 100% nárůstu podaných insolvenčních návrhů. Vzhledem ke skutečnosti, že v lednu započne přibližně 8 měsíční legislativní proces schvalování novely, Krajský soud v Ústí nad Labem proto zatím žádné přípravy na případný nárůst neprovádí.

Jiné soudy se však již začínají připravovat na případnou budoucí zátěž, jež by pro ně s novelou přišla. Předseda Krajského soudu v Brně například odhaduje, že by se ještě zvýšil, již v současné době vysoký počet podaných insolvenčních návrhů, o 30 %. To by znamenalo, že by u osmi insolvenčních soudů mohlo dojít až k nárůstu 38 tisíc případů.

A jak se k uvedené novele staví ostatní soudy? To se dozvíte na http://www.ceska-justice.cz/2017/01/oddluzovaci-novela-zvysi-napad-nejmene-o-100-procent-odhaduji-soudy/

Rychlý kontakt x