Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Nezbývá vám po exekuci na živobytí? Exekutor za to nemůže

26.2.2015

Nadáváte na exekutora, že vám nenechal žádné peníze na jídlo? Pláčete na špatném hrobě. Odpovědnost nese někdo jiný.

Jste-li v exekuci kvůli svým dluhům, bude exekutor pravděpodobně první osobou, na kterou budete směřovat svou nelibost. A často neprávem. V případě, že vám kvůli exekuci nezbyly žádné peníze na živobytí, totiž nejde odpovědnost za exekutorem. 

Nezbylo vám nic ze mzdy? Jděte do účtárny

Pokud exekutor nařídí srážky ze mzdy, neznamená to, že se na splátku dluhu použije celá výplata. Zbýt vám po srážkách musí tzv. nezabavitelné minimum. Základní nezabavitelná částka pro letošek činí 6118 Kč. Může se ale měnit v závislosti na tom, zda vyživujete další osoby (např. děti a manželku).

Pokud by došlo k tomu, že z výplaty nedostanete nic a zaměstnavatel se bude odkazovat na nařízené srážky, nenechte se odbýt. Za to, aby byla učiněna srážka ze mzdy ve správné výši a vám zůstala právě částka nezabavitelného minima, odpovídá plátce příjmu, tedy zaměstnavatel. Ten musí srážku správně vypočíst. Exekutor určuje pouze celkovou částku, která má být z vaší mzdy postupně sražena.

"Plátce mzdy je povinen provést výpočet každé jednotlivé srážky a současně hlídat, aby celková sražená částka nepřesáhla částku stanovenou soudním exekutorem", potvrdila serveru Měšec.cz mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová.

Pokud by vám naopak zaměstnavatel chtěl dopřát a nechával ze mzdy částku vyšší, než jaká odpovídá vaší nezabavitelné částce, vystavuje se riziku žaloby ze strany věřitele. Ten se totiž může obrátit na soud se žádostí o doplacení částky, kterou by měl obdržet při správném výpočtu srážek.

Z účtu dvojnásobek životního minima

Stejně jako nevypočítává sumu, která vám po srážkách zbude z výplaty, není exekutor ani subjektem, který strhává prostředky z bankovního účtu. Opět určuje pouze rozsah blokace, peníze ale deponuje přímo banka na základě exekučního příkazu.

"Banka v souladu se zákonem postihne částku, která odpovídá výši vymáhané sumy. Resp. banka má povinnost nevyplácet peněžní prostředky, neprovádět na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládat až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství", vysvětlila Báčová. 

Pokud máte obstavený účet, máte nárok požádat banku o jednorázový výběr dvojnásobku životního minima. Životní minimum na dospělého pro letošní rok odpovídá částce 3410 Kč. Pokud tedy nevyživujete žádné další osoby, můžete jednorázově vybrat 6820 Kč. 

Částka životního minima se zvyšuje podle toho, zda vyživujete další osoby.

"Nechává-li si na účet zasílat důchod, mzdu nebo jiný příjem, může si dlužník s jeho plátcem domluvit alternativní způsob vyplácení – např. složenkou. Nemůže tak dojít k tomu, že mu bude na účtu obstavena nezabavitelná část příjmu, kterou plátce odeslal poté, co provedl zákonnou srážku", radí Báčová. 

Pokud máte na účtu víc peněz, než činí vymáhaná suma, s částkou přesahující vaše dluhy by vám banka měla umožnit libovolně nakládat. 

Přikázání jiné peněžité pohledávky

"Pokud nejste v zaměstnání, ale podnikáte, může exekutor místo mzdy postihnout i jinou peněžitou pohledávku, která vzniká z vaší podnikatelské činnosti a poskytuje prostředky k vaší obživě podobně jako mzda. Takové pohledávky fyzických osob – podnikatelů – podléhají exekuci ze dvou pětin (je-li vymáhána přednostní pohledávka, ze tří třetin)", uvedla Báčová. 

V tom případě bude odběratel nebo váš jiný dlužník muset část své úhrady vyplatit na úhradu exekuce.

Soupis movitých věcí

Soupisu movitých věcí je až sekundárním způsobem výkonu exekuce, takže exekutor by vás neměl doma navštívit dřív, než zkusí nařídit srážky ze mzdy nebo obstavit bankovní účet.

"Procento případů, kdy v rámci exekučního řízení skutečně dojde k soupisu movitých věcí, je poměrně malé. Pokud hovoříme o dražbách movitých věcí, ročně je jich v rámci celé republiky provedeno více než 2000", informovala server Měšec.cz Báčová a zdůraznila, že k soupisu movitých věcí ale dochází až když se neúčinně vyčerpají primární způsoby, dlužník nekomunikuje a nemá zájem o úhradu pohledávky.

"Věci, které se mohou stát součástí soupisu a poté prodeje upravuje zejména občanský soudní řád. Soupis movitých věcí se nerovná zajišťování movitých věcí. Pokud je věc pojata do soupisu, neznamená to, že musí být zajištěna, natož pak zpeněžena", uvedla Báčová. 

Některé věci jsou ale vyloučeny i ze samotného soupisu. Jsou jimi:

  • běžné oblečení a obvyklé vybavení domácnosti,
  • snubní prsteny a jiné předměty podobné osobní povahy,
  • zdravotnické potřeby apod., které potřebujete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,
  • zvířata, která nejsou chována za účelem chovu,
  • hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Aktualizujte svou adresu, předejdete překvapení

Ještě než vám exekutor zaklepe na dveře s exekučním příkazem o provedení soupisu movitých věcí, musíte ve schránce najít předžalobní výzvu, žalobu věřitele, rozhodnutí soudu v nalézacím řízení, vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění dluhu.

"Dlužníci často tvrdí, že nevěděli o tom, že proti nim soud nařídil exekuci. Zpravidla je nutné ověřit tuto skutečnost v soudním a exekučním spise, kde jsou uchovávány veškeré doručenky. Soud i soudní exekutor doručují veškeré úřední listiny na adresu trvalého bydliště, která je zanesena v Centrální evidenci obyvatel", popsala Báčová. 

Pokud se nestaráte o to, zda je v tomto registru aktuální adresa, nebo si korespondenci nepřebíráte, připravujete se o možnost zareagovat na probíhající proces. Podle zákona se totiž uplatní tzv. fikce doručení, takže i když si dopis fakticky nepřeberete, po 10 dnech od uložení zásilky se tato považuje za doručenou.

Pokud si nemůžete nahlásit trvalé bydliště v místě, kde se zdržujete, můžete si v Centrální evidenci obyvatel zřídit tzv. doručovací adresu. Nebo si pořiďte datovou schránku.

Zdroj: mesec.cz (Gabriela Hájková)

Rychlý kontakt x