Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Na prezidentku exekutorů je veden útok kvůli jejímu otci v exekuci

12.9.2016

Otázky jak vystřižené z nějakého diskreditačního normalizačního pořadu obdrželo vedení Exekutorské komory ČR. Autora a redaktora pořadu Reportéři ČT Davida Havlíka například zajímalo, zda prezidentka EK ČR Pavla Fučíková uvedla při své kandidatuře na členku prezídia EKČR, že proti jejímu otci jsou vedeny soudní exekuce, či zda je správné, aby v čele exekutorů stál člověk, jehož rodičem je dlužník, navíc pravomocně odsouzený za finanční podvody.

„Prezídium Exekutorské komory České republiky vyjadřuje svou podporu a důvěru prezidentce komory Pavle Fučíkové v souvislosti s připravovanou reportáží České televize pro pořad Reportéři ČT. Z kontextu setkání Pavly Fučíkové s reportérem Davidem Havlíkem a z charakteru dotazů zaslaných tímto novinářem soudním exekutorům je zřejmá snaha Davida Havlíka zdiskreditovat a zpochybnit morální integritu prezidentky komory na základě skutečností, že její otec byl odsouzen k podmíněnému trestu a jsou proti němu vedeny aktuálně celkem tři exekuce,“ píše se v úvodu prohlášení předsednictva.

„Prezídium Exekutorské komory ČR je přesvědčeno, že v právním státě a samozřejmě ve svobodné demokratické společnosti nemohou o způsobilosti k výkonu jakékoliv funkce a povolání občana rozhodovat rodinné, majetkové a životní poměry jeho příbuzných. Je nepřípustné, aby základem profesního či morálního hodnocení jedince byly zásluhy či provinění jeho rodičů.“

V jednom ze svých dotazů David Havlík naznačuje, že se Pavla Fučíková snad dopustila pochybení, když při své kandidatuře na členku prezídia EKČR neuvedla, že proti jejímu otci jsou vedeny soudní exekuce. Prezídium Exekutorské komory ČR v této souvislosti konstatuje, že povinnost zveřejňovat majetkové poměry svých rodičů neexistuje pro kandidáty do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu České republiky, pro kandidáty na prezidenta republiky či ombudsmana.

„Neexistuje proto nejmenší důvod, proč by něco podobného měl činit kandidát na člena prezídia profesní komory. Chce tím snad reportér David Havlík naznačit, že když se pochybení dopustil otec Pavly Fučíkové, je u jeho dcery pravděpodobné, že se ho dopustí i ona? Takováto úvaha by byla nepřípustnou diskriminací na základě původu. Pokud si David Havlík něco takového nemyslí, proč vůbec podobnou otázku pokládá?,“ klade otázku prezídium.

Jak dále uvádí, dotaz Davida Havlíka, zda je správné, aby soudní exekutory vedl člověk, který má ve své blízkosti dlužníka, navádí respondenty k úvaze, že příbuzní dlužníků mají být hodnoceni na základě činů těchto svých blízkých. Prezídium Exekutorské komory ČR konstatuje, že takováto stigmatizace osob postižených soudní exekucí a osob jim blízkých je nepřípustná a odsouzeníhodná.

„Chápeme právo občanů na informace, ctíme svobodu slova a právo a povinnost České televize zveřejňovat pravdivé informace. Každé právo však s sebou v demokratické společnosti nese i morální a právní odpovědnost. Stigmatizaci lidí v postavení povinných v exekučním řízení však nemůžeme považovat za odpovědné jednání veřejnoprávního média.“

Pavla Fučíková stejně jako kterýkoliv jiný občan nenese odpovědnost za pochybení svých příbuzných. Soudní exekutoři jsou občané jako kdokoliv jiný a nemohou jim být upírána jejich práva jen proto, že vykonávají nepopulární avšak potřebnou profesi. Prezídium Exekutorské komory ČR tímto vyzývá Davida Havlíka, aby své jednání uvedl na pravou míru a pokud jej nedokáže uspokojivě vysvětlit, aby se za ně omluvil. Současně vyzýváme dramaturgické a producentské vedení pořadu Reportéři ČT, aby zvážilo objektivnost reportéra Davida Havlíka ve vztahu k tomuto tématu a případně svěřilo zpracování reportáže jinému reportérovi, uzavírá prezídium své prohlášení.

„S otcem nežiji, každý máme své životy. Ani náznakem jsem se nedopustila ničeho, co by zavdávalo jakoukoli příčinu k pochybnostem, že bych zneužila svého postavení k osobním účelům,“ sdělila Fučíková České justici.

Zdroj: Česká justice (dš)

Rychlý kontakt x