Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Konec dětským dluhům za černé jízdy?

1.3.2017

Z dnešního doporučení ústavního soudu vyplývá, že soudy by měly zohledňovat zájem dítěte na tom, aby nevstupovalo do dospělosti s dluhy rdousícího charakteru. Řada těchto dluhů totiž v současnosti vzniká zejména z jízd na černo v prostředcích hromadné dopravy.

Rozhodnutí ústavního soudu vychází z ústavní stížnosti stěžovatelky, které v době její nezletilosti vznikali dluhy z jízdy na černo v prostředcích MHD, kde se neprokázala platnou jízdenkou. Z tohoto důvodu byly na stěžovatelku podány žaloby o úhradu ceny jízdného zahrnující i přirážku. Přes soudní řízení a tři vydané platební rozkazy se částka vyšplhala až do výše 26 tisíc korun. Jelikož stěžovatelka v té době nebyla zletilá, byly platební rozkazy doručeny stěžovatelčině matce, jakožto její zákonné zástupkyni. S dluhy se tak stěžovatelka seznámila až v době své zletilosti v podobě dosud běžících exekučních řízení.

Ústavní soud tak na základě tohoto případu vyzval obecní soudy k vyšší pečlivosti při projednávání dluhů vzniklých nezletilým za černou jízdu. Přímo tak ústavní soud navrhl, aby zbytečně nevznikaly vyšší než nezbytné náklady z proběhnutých soudních řízení a řídit se při rozhodování o výši odměny za právní zastupování protistrany jeho ustálenou judikaturou týkající se výše náhrady nákladů řízení v případě tzv. formulářových žalob.

Zdroj: Česká justice

Rychlý kontakt x