Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Drzost a triky, falešných exekutorů je stále víc

24.10.2014

Drzost podvodníků na jedné straně a neznalost lidí na druhé. To jsou faktory, které nejvíce nahrávají podvodným vymahačům, kteří se před dlužníky vydávají za exekutory. Ačkoli v Česku od loňského roku hrozí za zneužití pojmu „exekuce“ až 200tisícová pokuta, podobných případů neubývá.

„Falešných exekutorů a podvodných vymahačů v České republice dokonce přibývá,“ sdělila Právu mluvčí Exekutorské komory (EK) Petra Báčová. Podle ní jde nejčastěji o nejrůznější inspektory nebo inkasní agentury, u nichž záměna s činností soudních exekutorů skutečně hrozí. Na rozdíl od skutečných exekutorů však nedisponují prakticky žádnými pravomocemi.

Vymahačské firmy sice mohou zasílat dlužníkům výzvy a upozornění ohledně splacení dluhu, nemohou však vstupovat na pozemek nebo do bytu, nemají právo provádět soupis majetku, sahat na účet nebo na mzdu neplatiče. Těmito pravomocemi je vybaven pouze soudní exekutor jmenovaný ministrem spravedlnosti.

I ten však může postupovat jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu, který existenci dluhu uznal.

„Tyto společnosti nemají se soudními exekutory nic společného, ačkoliv se ve svých výzvách a upozorněních zasílaných dlužníkům snaží tento dojem falešně navodit,“ upozornila mluvčí Petra Báčová. „Pojmenovávají své provozovny jako exekutorské kanceláře a ve výzvách doručovaných dlužníkům operují s exekuční terminologií tak, aby dlužníka zmátly,“ podotkla.

Vymahačské firmy bývají neprůhledné, odměny si účtují podle vlastních pravidel, která nemají oporu v žádném předpisu, nepodléhají žádné regulaci ani kontrole.

Na činnost skutečných soudních exekutorů naopak dohlížejí orgány Exekutorské komory, ministerstva spravedlnosti a soudů. Za chyby jim hrozí kárné řízení včetně možného odvolání z funkce.

Výhrůžky, prohlídky, falešné průkazy

Praktiky vymahačských firem jsou velice různorodé. Některé společnosti balancují na hranici vydírání, provádějí u neplatičů nedůstojné osobní prohlídky, zabavují věci, které nepodléhají exekuci. V některých případech se vymahači prokazovali falešným průkazem nebo razítkem neexistujícího exekutorského úřadu.

Exekutorská komora varovala před praktikami podvodníků už v uplynulých letech, teprve loni však dostala účinný nástroj v podobě novely exekučního řádu, která postavila falešné „exekutorské kanceláře“ mimo zákon.

„K rukám ministerstva spravedlnosti jsme podali podněty k zahájení správního řízení ohledně dvaadvaceti subjektů, které se vydávaly za exekutory nebo nekalým způsobem používaly zakázaná označení pro sebe či své služby,“ sdělil člen prezidia Exekutorské komory Jiří Prošek.

U sedmnácti podnětů ministerstvo spravedlnosti skutečně zahájilo správní řízení.

„Většina subjektů po zahájení správního řízení k výzvě ministerstva upustila od závadného jednání, u osmi z nich ministerstvo už pravomocně udělilo sankci za správní delikt,“ podotkla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Od začátku září tak ministerstvo spravedlnosti vede správní řízení například s občanským sdružením vystupujícím pod názvem Evropská komora nucených, exekučních a konkurzních správců a likvidátorů.

Některé firmy je těžké dohledat

Že podobné řízení není jednoduché ani pro ministerstvo, ilustruje fakt, že na adrese svého sídla v Praze 2 tento spolek vůbec nepůsobí, nikdo jej zde nezná a z vedení ani ze členů společnosti se k němu nikdo nehlásí.

Aby mělo s kým jednat, muselo ministerstvo ustanovit opatrovníkem sdružení někdejšího člena přípravného výboru, na jehož adrese je sídlo organizace vedeno.

Vedle Evropské komory nucených, exekučních a konkurzních správců a likvidátorů podala Exekutorská komora ministerstvu podněty na činnost dalších společností, například jsou to Intrum Iustitia, s. r. o., Unie exekutorů, EKP Praha, s. r. o., Reality a řešení exekucí, s. r. o., Exekutorský institut České republiky, o. s., nebo Exekutorské centrum, s. r. o.

„V podávání podnětů nepolevujeme,“ podotkl Prošek. „Pokud se někdo setká s komerčním subjektem, který nezákonně nabízí exekuční činnost nebo se neoprávněně vydává za soudního exekutora, měl by upozornit Exekutorskou komoru ČR, aby se případem mohla zabývat,“ vyzval veřejnost.

Zdroj: Právo (Josef Koukal)

Rychlý kontakt x