Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Do zákona se možná dostane databáze o platební morálce zákazníků

25.8.2015

Zákon o ochraně spotřebitele by mohl nově obsahovat i podmínky pro zřizování registrů s údaji o spolehlivosti a platební morálce klientů. Informace z takového registru by pak sloužily bankám a dalším finančním institucím, které poskytují půjčky a nabízejí platební služby. Počítá s tím pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru k novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou projednávají poslanci.

Pro vzájemné informování o platební morálce spotřebitele a zpracování jeho údajů nemá být zapotřebí jeho souhlas. Prodávající bude muset však zákazníka upozornit na to, že jeho údaje do registru vkládá. Údaje mají sloužit prodejcům výlučně k tomu, aby se mohli chránit před případnými podvodníky a mohli posoudit, zda zákazník bude schopen dostát svým povinnostem. Přístup k těmto informacím budou mít jenom ty firmy, které se zavážou, že je použijí pouze ke zmíněným účelům.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace má však vůči tomuto návrhu výhrady, kvůli kterým ho nepodpoří, sdělila ČTK předsedkyně sdružení Gerta Mazalová. Nedostatky se podle ní týkají například práv a povinností při založení a vedení registrů. Jde například o to, že údaje by mohl získat téměř kdokoli, zpracovávaly by se bez souhlasu zákazníka a nebylo by dořešeno, kdo bude právnickou osobou, která registr povede a kdo by za ni zodpovídal. To prý představuje velké riziko zneužití.

Asociace ale na druhé straně oceňuje, že návrh obsahuje i postup, jak vymazat dlužníka z registru, jeho nárok na výmaz i povinnost informace o dlužníkovi vymazat. Za porušení této povinnosti má hrozit pokuta. Právní úpravu registru dlužníků podle Mazalové obsahuje nyní pouze zákon o bankách a soukromé registry dlužníků nejsou nijak podrobně upraveny.

Návrh výboru obsahuje i přísnější podmínky pro nahlašování prodejních předváděcích akcí. Pokud je součástí předváděcí akce i doprava spotřebitelů, budou muset pořadatelé České obchodní inspekci nahlásit i místo, datum a čas nástupu i druh a podmínky dopravy. Pořadatelé budou muset nahlašovat i ceny nabízených výrobků a předkládat návrhy všech smluv, které budou možní zájemci uzavírat.

Vládní novela zákona má zavést mimo jiné možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Umožní také, aby inspektoři České obchodní inspekce mohli nahrávat průběh předváděcích prodejních akcí bez souhlasu jejich pořadatelů.

Zdroj: Zpravodajství ČTK (nim mha)

Rychlý kontakt x