Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Dlužníci budou lépe chráněni. S lichvou by měl být konec

6.10.2015

Ministerstvo financí představilo zásadní novelu zákona o úvěru. Má znamenat konec poškozování spotřebitelů, jako dlužníků. Má dojít k omezení neférových praktik zejména ze strany nebankovních poskytovatelů půjček.

Obětí různých firem, poskytujících půjčky se stalo tisíce lidí. Pravidelně zaznamenáváme stížnosti a stesky těchto lidí, kterým zjevně a zcela nevýhodné podmínky půjček doslova zlomily vaz. Svou vinu na této situaci mají i sami tito lidé. Na druhou stranu existují na trhu různé skupiny klientů a je třeba hájit práva všech. Lidé, kteří smlouvám ani nejrůznějším podmínkám poskytovatelů půjček nerozumí, musí mít také právo na férové zacházení.

Obětí některých agresivních poskytovatelů půjček jsou i lidé vzdělanější. Často se totiž nechají vtáhnout atmosférou důvěry a solidnosti poskytovatele a smlouvu či obecné podmínky si vůbec nepřečtou, nebo si je prostudují jen zcela ledabyle. Klient v roli spotřebitele je navíc vždy tou slabší stranou. Poskytovatel půjčky je na tuto činnost velmi dobře připraven a to jak materiálně, tak psychologicky. Ví jak a co má klientům nabídnout, jak jim to sdělit a jak je motivovat, aby produkt bez dlouhého přemýšlení přijali.

Jaké následky pak má tento dosud neregulovaný přístup poskytovatelů půjček?

Lidé se upíší ve smlouvě k nejrůznějším pokutám. Hlavním zdrojem zisku mnohých poskytovatelů půjček není samotný úrok, ale nejrůznější sankční poplatky, které se spojují s odměnami za vymáhání dluhů (advokátní, exekutorské odměny, odměna rozhodce apod.) Částky sankcí jsou přitom nastaveny tak, že mnohdy za banální pochybení klienta trestají i několikanásobkem částky jistiny samotného dluhu. Velký problém s úvěry mají lidé v sociální tísni, nebo lidé ve vyloučených lokalitách. Zde má dluhy téměř každý z těchto lidí a často splácení pouze sankční poplatky a penále, než samotný dluh. Z lidí se tak stávají v podstatě nevolníci věřitelů.

Ohromující je přitom počet firem, které poskytují půjčky. V ČR nabízí a poskytuje nejrůznější půjčky a úvěry více než 50 000 společností. Ty přitom nejsou nijak regulovány a neexistuje ani účinná a efektivní kontrola. Zatímco banky a další finanční instituce jsou pod dozorem a kontrolou České národní banky, která má vysokou pravomoc v oblasti kontroly a dozoru nad těmito subjekty, obyčejnou firmu vyplácející nízké úvěry nereguluje v podstatě nikdo. Kontroly České obchodní inspekce, které jsou velmi řídké a neúčinné nemohou vůbec ovlivnit trh půjček a jeho charakter.

Po přijetí zákona už budou firmy poskytující jakoukoliv formu půjčky třetím osobám nuceny žádat o povolení pro tuto činnost Českou národní banku. Ta bude následně tyto firmy i kontrolovat a v případě pochybení je sankcionovat, nebo jim přímo odebrat licenci pro poskytování tohoto druhu podnikání.

Přepokládá se, že drtivá většina poskytovatelů půjček tak zanikne, protože nebude schopna získat povolení ČNB.

Dalším velmi důležitým opatřením zákona bude omezení sankcí za neplnění povinností spojených se splácením úvěru. Nově už by sankce neměly přesahovat samotnou jistinu dluhu. Nově by maximum povolených sankcí nemělo ve svém souhrnu překračovat 70 procent jistiny půjčky. Dle některých odborníků se však stále ještě jedná o vysoké číslo a v průběhu legislativního procesu bude ještě docházet ke změnám.

Změny v novele zákona o úvěru velmi vítáme. I v tomto segmentu nízkých půjček se dočkáme jasných srozumitelnějších a hlavně vymahatelnějších pravidel jak pro poskytovatele, tak i pro samotné spotřebitele.

Zdroj: bankovnipoplatky.com (Miroslav Zeman)

Rychlý kontakt x