Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Dluh po splatnosti mají statisíce Čechů. Řešení lze nalézt i pro zdánlivě beznadějné případy

9.2.2016

Přes 700 tisíc lidí, tedy přibližně osm procent dospělé české populace, mělo koncem loňského roku dluh po splatnosti. Podle registru dlužníků Solus dlužili bankám, nebankovním finančním institucím a řadě dalších věřitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení, 52,7 miliardy korun.

Po zapsání do negativního úvěrového registru Solusu 399 tisíc z nich dluh nebo jeho část uhradilo. Když tak zbývajících 300 tisíc dlužníků neučiní nebo se nedohodnou s věřitelem, jak svůj problém vyřešit, hrozí jim sankce a exekuce.

Tyto případy často řeší občanské poradny.

„Někdy lze klientům pomoci, i když se to zdá beznadějné. Nečekejte ale, že dluh zaplatí strýček z Ameriky,“  varuje šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Exekuce hrozí více než 90 procentům klientů poradny a další se k ní blíží. Kvůli této hrozbě se ale mnohdy snaží své potíže vyřešit. Nejčastěji jde o neuhrazené úvěry, hlavně spotřebitelské, nedoplatky telekomunikačnímu operátorovi, dopravnímu podniku, dodavateli energie, pojišťovně, obcím i státu. Bývají to i platby spojené s bydlením nebo výživné.

„Někdy jde o malé opomenutí. Přibývá ale notorických dlužníků s více exekucemi najednou. Vždy posoudíme klientovu situaci a předložíme mu rozumné řešení. Někdy ovšem vyžaduje radikální změnu životního stylu či prodej zbývajícího majetku,“ řekl Šmejkal.

Část dlužníků ale dlouho neváhá, než požádá o pomoc věřitele či neziskovou organizaci. Jiní věří, že se na dluh zapomene, nebo přecení své možnosti a domluví si splátkový kalendář, který nedokážou dodržet.

Osobní bankrot je úleva i ztráta svobody

Dluhy, které klient nezvládá, lze řešit osobním bankrotem. Povoluje ho soud. Vymáhání a exekuce pak končí, což je pro někoho úleva, pro jiného ale zásadní ztráta svobody. Dlužník se totiž musí podřídit přísnému režimu a má nárok jen na takzvané nezabavitelné částky.

Legislativní změny, například přesnější stanovení průběhu exekuce či věci, které nelze dlužníkovi zabavit, přispěly podle Šmejkala ke zlepšení situace. Dlužník i exekutor lépe chápou, co exekuce obnáší. Tyto změny, stejně jako dříve zavedené spojování exekucí, jasnější insolvenční režim, důraz na prevenci chyb u dlužníků i exekutorů i lepší dohled pokládá Šmejkal za významnější než místní příslušnost exekutorů, díky které by exekutoři působili ve stanovených obvodech.

Hodně čeká od chystané novely zákona o úvěrech pro spotřebitele. A od omezení činnosti komerčních oddlužovacích agentur v rámci připravované novely insolvenčního zákona. Agentury radí dlužníkům, jak řešit zadlužení. Některé postupují minimálně neeticky.

Asociace občanských poraden (AOP) řešila podle člena vedení Hynka Kalvody jen minulý týden 5378 dotazů na exekuční řízení.

„Výše pohledávek roste, jejich vymahatelnost pomocí exekucí klesá. Stoupá i počet exekucí na osobu. Jedním z mála řešení je oddlužení. Dlužník ale musí splnit podmínky, které jsou s tím spojeny,“ dodal Kalvoda.

Jinak se musí naučit přežít v systému sociálních dávek, podpor a práce načerno.

Klienti často chtějí pomoci, až když mají velké potíže. Roste počet případů, kdy nelze využít oddlužení. Občanská poradna se pak snaží klientovi poradit, jak potíže s dluhy co nejvíce zmírnit, ale i zda má nárok na sociální dávky a podpory. Zaměřuje se i na pracovní a rodinné právo, má přehled o sociálních službách v regionu a ví, koho oslovit v těžké životní situaci.

Případů, kdy exekutor porušuje zákon, podle klientů Asociace občanských poraden ubývá. Naopak sami dlužníci někdy uměle snižují své příjmy, schovávají peníze, pracují na černo, snaží se převést nemovitosti na někoho jiného a chystají nesmyslná podání a žaloby, aby exekuci zpomalili.

Kalvoda vítá legislativní změny, upřesňující průběh exekuce. Povinné nahrávání mobiliárních exekucí vedlo k poklesu jejich počtu. Dlužník se ale musí aktivně bránit. Když se domnívá, že exekutor porušil zákon, může podat návrh na zastavení exekuce, vyškrtnutí z exekutorského zápisu nebo stížnost u Exekutorské komory. Vhodnou prevencí je zrušení účtu, kam sahá exekutor nejdříve. Místní příslušnost exekutorů je podle Kalvody krok vpřed. Věří, že to může snížit náklady na exekuce.

Podle Viléma Baráka ze serveru Řízení – advokacie.cz, který se léta zabývá exekucemi, se ale kvalita exekučních úřadů liší a nikdo nechce přiděleného špatného exekutora. Exekutoři by již při zavedení místní příslušnosti nebyli podnikatelé a mohli by například žádat zálohy na své služby. Náklady exekuce ukončené pro nemajetnost dlužníka by tak nesli věřitelé. Vyšší výdaje na zabavení movitých věcí dlužníkovi na druhém konci země, jimiž argumentují zastánci teritoriality, pokládá Barák za umělý argument. Připouští ale, že se náklady na exekuci těžko kontrolují. Soudí, že si exekutoři v obdobných případech účtují rozdílné částky. Jejich výpočet je však složitější než třeba v obchodě, a do vyúčtování tak lze schovat různé postupy. Doporučuje také zavést spoluúčast, tedy odpovědnost exekutorů za nesprávný úřední postup.

I předstíranou nemajetnost lze trestat

V Česku existují firmy, které končí kvůli dluhům v insolvenci, a protože nevykazují žádný majetek, je exekuce bezvýsledná. Podobné případy je možné podle Baráka řešit zákazem převodu majetku nebo náhradou škody u statutárních orgánů, pokud je firma v úpadku a „zkracuje“ majetek věřitele. V praxi ale mají tyto firmy bohužel často dostatek času k zametení stop. Účetnictví firmy se tak může podle Baráka ztratit nebo jsou pohledávky věřitelů promlčeny. Z tohoto důvodu navrhuje zavést tříletý zákaz podnikání osob, jichž se to týká.

Novelizace insolvenčního zákona by mohla podle Barákova názoru zabránit jinému velmi častému problému. Jde o případy, kdy na sebe podá fyzická osoba, která někomu dluží, insolvenční návrh, a to těsně před chystanou dražbou nemovitostí. Tento návrh na osobní bankrot ovšem obsahuje záměrné chyby nebo je neúplný. Soud ho z těchto důvodů neschválí, dlužník ale dosáhl svého – dražba jeho nemovitosti byla zmařena. A podle stávající legislativy mu zatím nic nebrání, aby tento postup před další dražbou zopakoval.

Zdroj: Hospodářské noviny (František Mašek)

Rychlý kontakt x