Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Cíl ministerstva spravedlnosti zbavuje věřitele poslední jistoty

12.2.2017

Cílem ministerstva spravedlnosti totiž je umožnit více dlužníkům dostat se z dluhové pasti. To se ale mimo jiné nelíbí České asociaci věřitelů (dále jen ČAV), která je připravovanými změnami v oddlužení značně znepokojena. Odstranění současné garance minimálního uspokojení pohledávek věřitel alespoň z třiceti procent jejich výše může vést v mnoha případech k nulovému splácení dluhů a tedy de facto k vyvlastnění majetku věřitelů bez nároku na kompenzaci.

Navrhovaná úprava oddlužovací novely insolvenčního zákona je dle ČAV v rozporu se základními principy právního státu. Takováto úprava novely totiž dovoluje vstoupit do oddlužení i lidem bez možnosti úhrady stávající podmínky oddlužení alespoň 30% všech závazků za dobu pěti let. dle návrhu novely bude dlužník oddlužen, jestliže uhradí 50 % za tři roky, nebo 30 % za pět let či bude po sedm let o splácení dluh alespoň usilovat.

Prezident ČAV, Pavel Staněk, však varuje: „Plánované uvolnění podmínek oddlužení považujeme za velmi nebezpečné a k věřitelům mimořádně nespravedlivé. Již současná hranice 30 procent je pro ně velmi nevýhodná. Její odstranění pak pro dlužníky může být signálem, že nově své dluhy nemusejí splácet již vůbec. To je zároveň může motivovat k tomu, aby vědomě vytvářeli a nespláceli další dluhy."

Novela ještě více otevře dveře zneužívání oddlužení

Staněk také uvádí, že je oddlužení v praxi dlužníky již v toto chvíli značně zneužíváno, jelikož si dlužníci v řadě případů optimalizují své legální příjmy tak, aby uhradili pouze nutnou část svých dluhů. Po odstranění 30% hranice lze očekávat, že ještě více dlužníků bude zvyšovat své zadlužení k maximální možné míře.

„To vše s vidinou toho, že věřitelům v horizontu sedmi let uhradit nula procent a jediné, co je tedy oddlužení bude stát, bude odměna insolvenčního správce a částka za sepis návrhu na oddlužení." Pavel Staněk, prezident ČAV

Zdroj: Česká justice (Dušan Šrámek)

Rychlý kontakt x