Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Blíží se konec exekutorů v Čechách?

12.1.2015

Vláda České republiky projednala na svém středečním zasedání poslanecký návrh novely občanského soudního řádu, který mimo jiné obsahuje vyjmutí penzijního připojištění z výkonu rozhodnutí a exekuce. Návrh, ke kterému vláda zaujala souhlasné stanovisko, a který kritizovala také Exekutorská komora ČR, je dle názoru neformálního uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce zásadním krokem zcela špatným směrem. 

„Tím, že bude exekutorům sebrána možnost postihnout penzijní připojištění dlužníka, budou citelně omezeny takzvané neinvazivní způsoby exekuce, které co nejméně zasahují do dlužníkova života. Mám dojem, že předkladatelé návrhu z řad poslanců si neuvědomují všechny dopady takové změny. Dnes je obecně trend oklešťovat možnosti exekutorů, co se vymáhání dluhů týká. Některé z těchto změn jsou jistě prospěšné a například rozšíření seznamu movitých věcí, které nelze v exekučním řízení zabavit, je co do maximálně humánního průběhu exekucí správné a my jej také podporujeme,“říká JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., mluvčí uskupení, a pokračuje: „Exekuce penzijního připojištění je jedním z nejméně invazivních postupů v rámci exekučního řízení. Pokud tato možnost zanikne, logicky bude muset přijít nárůst jiných způsobů provedení exekuce, které mnohdy veřejnost i zákonodárci kritizují. Typicky exekuce movitých věcí. Výsledek snahy poslanců a vlády tak bude právě opačný, než jaký deklarují ve svých cílech.“

Uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce navíc souhlasí s vyjádřením Exekutorské komory ČR, že návrh novely celkově není zpracován kvalitně, a díky některým nepřesnostem či opomenutím by mohlo dojít i k dalším omezením v exekučním řízení, se kterými asi zákonodárci ani nepočítali. „Také obavy z toho, že by se na základě této novely mohlo penzijní připojištění stát pro dlužníka nástrojem k vyvedení peněz z exekučního řízení, jsou opodstatněné,“ dodává Mareš.

Součástí poslaneckého návrhu novely jsou také změny v tzv. „drobných výkonech rozhodnutí“ a „drobných exekucích“. Podle návrhu by nebylo možné provádět exekuce nemovitostí u dluhů do výše 50.000 Kč. Takové opatření je ale v praxi značně problematické, v čemž se exekutorské uskupení opět shoduje se stanoviskem Exekutorské komory ČR. „Zde se ukazuje, že některé změny z per zákonodárců jsou velmi vzdálené tomu, jak exekuce v praxi fungují. V řadě věcí je zřejmé, že předkladatelé novely nevědí, že když změní jednu věc, musejí se zamyslet také nad dalšími, souvisejícími. V návrhu nejsou vůbec řešeny nemovitosti malé hodnoty, nespecifikuje se ani problematika nákladů řízení. Velmi nedomyšlená je eventualita, kdy se dluh postupem času vyvíjí. Díky úrokům může narůstat a vzniknou situace, kdy dluh bude těsně pod hranicí 50 tisíc korun. Co pak má exekutor dělat, jestliže nejsou jiné možnosti vymožení dluhu? Čekat, až dluh přesáhne zákonnou hranici a on bude moct přistoupit k exekuci prodejem nemovitosti? Vzniknout může také opačná situace, kdy dlužník při dluhu 70 tisíc uhradí 20 tisíc korun a znemožní pak vymožení zbývající dlužné částky. Především je ale faktem ověřeným v praxi, že exekutoři nemají důvod vykonávat u menších dluhů exekuci prodejem nemovitosti. Zde se zpravidla přistupuje k jiným, méně invazivním způsobům exekuce, jako je například diskutovaný postih penzijního připojištění,“ vysvětluje stanovisko uskupení Ondřej Mareš.        

Samotný titulek dnešní tiskové zprávy o možném konci exekutorů v České republice je samozřejmě myšlen v nadsázce, ale právě touto nadsázkou reflektuje některé reálné obavy exekutorských úřadů z blízké budoucnosti. Z toho, zda v příštích letech budou exekutoři vůbec ještě schopni efektivně vykonávat svou činnost a napomáhat tak k vymahatelnosti práva v České republice. „Řada politiků si totiž dnes vzala problematiku exekucí za svou, což je určitě v pořádku, ovšem již méně v pořádku je, že i pod vlivem mediálního obrazu exekutorů se z tohoto tématu stala úrodná půda pro populismus postrádající patřičný odborný vhled do problematiky. Je zapotřebí si uvědomit, že exekutoři slouží primárně k tomu, aby se věřitelé v této zemi domohli svých nezaplacených pohledávek. Pokud jejich činnost zcela okleštíme a sebereme jim veškeré trochu efektivní způsoby práce, bude to mít za následek například i to, že živnostníkům a dalším majitelům drobných pohledávek, kterých je cca 80 % z celkového počtu věřitelů, klesne vymahatelnost nesplacených dluhů, což pro řadu z nich může být zničující,“ uzavírá mluvčí uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce Ondřej Mareš.

Zdroj: bankovnipoplatky.com

Rychlý kontakt x