Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

AMSP ČR: Návrh na místní příslušnost exekutorů poškodí věřitele i dlužníky

13.3.2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila na včerejší konferenci odbornou diskusi k návrhu podporovanému předsedou Legislativní rady vlády a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dientsbierem, který zavádí tzv. místní příslušnost soudních exekutorů. Zatímco dnes si věřitel může vybrat exekutora, nově by mu byl přidělen exekutor z regionu, odkud pochází dlužník, bez ohledu na jeho kvalitu a názor věřitele. Podnikatelé, soudci, exekutoři a bankéři včera velmi otevřeně diskutovali dopady této zásadní změny. Svůj příspěvek přednesl i belgický soudní exekutor Alex Dockers. Závěr účastníků konference byl jednoznačný. Jedná se o jeden z nejhorších návrhů posledních let, který poškodí všechny strany a může ohrozit stabilitu podnikatelského a bankovního prostředí. AMSP ČR přináší pět hlavních důvodů odmítnutí tohoto návrhu, na kterých se zástupci dotčených stran shodli.

  1. Věřitel je jednoznačně upozaděn. Tím, že si nemůže vybrat, s kým bude v rámci exekuce spolupracovat a exekutor mu bude náhodně přidělen, může znamenat zásadní ohrožení jeho pohledávek.
  2. V celé Evropě dochází přesně k pravému opaku, a to je rozšiřování teritoriality do větších územních celků (Belgie, Francie, Španělsko, Estonsko, Portugalsko atd.) příp. na celou zemi (Nizozemsko), neboť princip místní příslušnosti brání zdravé soutěživosti a tím i zvyšování kvality služeb. 
  3. V celkem 29 českých okresech je v současnosti pouze jeden exekutor, což bude znamenat jeho přetížení, navíc nekonkurenční prostředí, exedro bude bez jakékoliv motivace. Naopak v jiných regionech budou exekutoři nevyužiti. Vymahatelnost práva tím bude značně kolísat. Přídělový systém bude znamenat posilování průměrnosti a stane se živnou půdou pro šikanózní exekuce, na což doplatí věřitel i dlužník.
  4. Zatímco věřitel bude z jiného regionu, exekutor by podle návrhu byl ze stejného okresu jako dlužník. To je živná půda pro korupci a zneužití osobních vztahů bez jakéhokoliv vlivu věřitele.
  5. Banky dle České bankovní asociace přibrzdí úvěrové aktivity, neboť se zvýší pravděpodobnost, že vzroste podíl nesplácených úvěrů. Situace, že bude jeden bankovní dům obsluhovat několik desítek náhodně vybraných exekutorů v regionech je přímým ohrožením úvěrových aktivit bank.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR  k tomu dodává: „Rozumím tomu, že když je v České republice jeden milion dlužníků postihnutých exekucí, tak se politicky dobře prodává tvrzení, že jim ulevíme. Ve skutečnosti to ale dopadne negativně i na dlužníky. Toto opatření nejenže sníží vymahatelnost, ale dostaneme se opět do stavu, kdy si věřitelé budou najímat vlastní vymáhací agentury a pohledávky se budou řešit mimosoudní cestou. Firmy a banky potom tento stav promítnou do svých kalkulací a zdraží se zboží i služby.“

Zdroj: FinExpert.cz

Rychlý kontakt x