Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

nebo

Insolvenční řízení

Průběh
              insolvenčního řízeníCo je to insolvenční řízení? Jde o soudní řízení, kdy předmětem jednání je úpadek. Toto jednání má tři fáze:

  1. Zahájení insolvenčního řízení
  2. Průběh insolvenčního řízení
  3. Ukončení insolvenčního řízení

Zahájit lze jen návrhem třeba na povolení oddlužení. Tento návrh na zahájení insolvenčního řízení musí dojít příslušnému soudu, který tento typ řízení vede. Jakmile dojde návrh na soud, je zahájeno insolvenční řízení. O tomto evidování případu vydá soud vyhlášku do dvou hodin od přijetí. Při zahájení insolvenčního řízení nesmí účastník nakládat se svým majetkem, který by mohl být součástí insolvence. Také dlužník nesmí splácet splátky svým věřitelům, protože by se mohlo jednat o upřednostnění věřitele a insolvenční řízení by mohlo skončit. Dlužník začíná splácet až po rozhodnutí soudu a přidělení správce.

Průběh insolvenčního řízení začíná rozhodnutím o úpadku soudem. Po rozhodnutí je přidělen správce, který má na starosti uspokojování věřitelů z dlužníkových prostředků. Způsoby řešení úpadku jsou v insolvenčním řízení 2 - splátkový kalendář, který může trvat maximálně pět let. Nebo prodej majetkové podstaty a z ní následné uspokojení věřitelů. Poté již přichází samotná realizace.

Ukončení může být v podobě splnění všech podmínek a řádného procesu oddlužení dlužníka. Ve splátkovém kalendáři k tomu dochází po uplynutí maximální možné doby nebo po uhrazení 100% závazků a insolvenčního správce. Ukončeno může být i insolvenční řízení předčasně. To z důvodů neplacení pravidelné měsíční částky, ztráty příjmů, dalšímu zadlužení atd. Celkově při porušení pravidel insolvence.

Více se o insolvenčním řízení dozvíte zde.

FC Insolvence

Rychlý kontakt x